عکس های جدید "نسیم نجفی" در تلگرام

               ابوسعید_ابوالخیر گفت: هرجا که نظر می‌کنم بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند... گفتند: کو، کجاست؟ گفت: همه‌جاست... هرجا میتوان خدمتی کرد یا هرجا میتوان راحتی به دلی آورد آنجا که غمگینی هست و آنجا که مسکینی هست آنجا که یاری طالبِ محبت است و آنجا که رفیقی محتاج مروت.. #نسیم_نجفی#روانشناس#گوینده#ابوسعیدابوالخیر #زمین_خدا#خدمت#دل_به_دست_آر#غمگین#مسکین#محبت#زنده_باد_زندگی#عشق#همه_جای_زمین_خدا_سرای_من_است
ابوسعید_ابوالخیر گفت: هرجا که نظر می‌کنم بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند... گفتند: کو، کجاست؟ گفت: همه‌جاست... هرجا میتوان خدمتی کرد یا هرجا میتوان راحتی به دلی آورد آنجا که غمگینی هست و آنجا که مسکینی هست آنجا که یاری طالبِ محبت است و آنجا که رفیقی محتاج مروت.. #نسیم_نجفی#روانشناس#گوینده#ابوسعیدابوالخیر #زمین_خدا#خدمت#دل_به_دست_آر#غمگین#مسکین#محبت#زنده_باد_زندگی#عشق#همه_جای_زمین_خدا_سرای_من_است
               دبیر ادبیاتی می گفت: این روزها بد جوری از این نسل جدید درمانده شده ام!! سالها ی پیش وقتی به درس لیلی و مجنون می رسیدم و با حسی شاعرانه داستان این دو دلداده را تعریف میکردم قطره اشکی از چشم دانش آموزی جاری میشد... یا به مرگ سهراب که میرسیدم همیشه اندوه وصف نشدنی را در چهره ی دانش آموزانم میدیدم . همیشه قبل از عید اگر برای فراش مدرسه از بچه ها عیدی طلب میکردم خیلی ها داوطلب بودند و خودشان پیش قدم.... و امسال وقتی عیدی برای پیرمرد خدمتگزار خواستم تازه بعد از یک سخنرانی جگر سوز و جگر دوز هیچ کس حتی دستی بلند نکرد... وقتی به مرگ سهراب رسیدم یکی از آخر کلاس فریاد زد چه احمقانه چرا رستم خودش را به سهراب معرفی نکرد که این اتفاق نیفتد و نه تنها بچه ها ناراحت نشدند که رستم بیچاره و سهراب به نادانی و حماقت هم نسبت داده شدند..... وقتی شعر لیلی و مجنون را با اشتیاق در کلاس خواندم و از جنون مجنون از فراق لیلی گفتم یکی پرسید لیلی خیلی قشنگ بود؟ گفتم از دیده ی مجنون بله ولی دختری سیاه چهره بود و زیبایی نداشت. این بار نه یک نفر که کل کلاس روان شناسانه به این نتیجه رسیدند که مجنون از اول دیوانه بوده عقل درست حسابی نداشته که عاشق یک دختر زشت شده، تازه به خاطر او سر به بیابان هم گذاشته..... خلاصه گیج و مات از کلاس درس بیرون آمدم و ماندم که باید به این نسل جدید چه درسی داد که به تمسخر نگیرند و بدون فکر قضاوت نکنند.... ماندم که این نسل کجا می خواهند صبوری و از خود گذشتگی را بیاموزند.... نسلی که از جان گذشتن در راه عشق برایشان نامفهوم، کمک به همنوع برایشان بی اهمیت، مرگ پسر به دست پدر از نوع حماقت است.... امروز به این نتیجه رسیدم شاید لازم باشد پدر مادر های جوان همین حالا جایی در خانه سالمندان برای خودشان رزرو کنند. و از همه مهمتر اینکه برای نابودی تمدن سه چیز را باید منهدم کرد #اول خانواده #دوم نظام آموزشی #سوم الگوها برای اولی منزلت زن را باید شکست. برای دومی منزلت معلم. و برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره ها... دل نوشته یکی از معلمین عزیز « دبیر بازنشسته کیان صارمی! » سوال من از شما آیا باید باید مدرنیزه شدن روز به روز و ثانیه به ثانیه چطور رفتار کرد ؟ آیا این سبک از زندگی خوب است یا .....؟! #نسیم_نجفی#روانشناس#همدلی#زندگی_مدرن#فرهنگ#تمدن#ایران#فرهنگ#مردم#آرامش#عشق
دبیر ادبیاتی می گفت: این روزها بد جوری از این نسل جدید درمانده شده ام!! سالها ی پیش وقتی به درس لیلی و مجنون می رسیدم و با حسی شاعرانه داستان این دو دلداده را تعریف میکردم قطره اشکی از چشم دانش آموزی جاری میشد... یا به مرگ سهراب که میرسیدم همیشه اندوه وصف نشدنی را در چهره ی دانش آموزانم میدیدم . همیشه قبل از عید اگر برای فراش مدرسه از بچه ها عیدی طلب میکردم خیلی ها داوطلب بودند و خودشان پیش قدم.... و امسال وقتی عیدی برای پیرمرد خدمتگزار خواستم تازه بعد از یک سخنرانی جگر سوز و جگر دوز هیچ کس حتی دستی بلند نکرد... وقتی به مرگ سهراب رسیدم یکی از آخر کلاس فریاد زد چه احمقانه چرا رستم خودش را به سهراب معرفی نکرد که این اتفاق نیفتد و نه تنها بچه ها ناراحت نشدند که رستم بیچاره و سهراب به نادانی و حماقت هم نسبت داده شدند..... وقتی شعر لیلی و مجنون را با اشتیاق در کلاس خواندم و از جنون مجنون از فراق لیلی گفتم یکی پرسید لیلی خیلی قشنگ بود؟ گفتم از دیده ی مجنون بله ولی دختری سیاه چهره بود و زیبایی نداشت. این بار نه یک نفر که کل کلاس روان شناسانه به این نتیجه رسیدند که مجنون از اول دیوانه بوده عقل درست حسابی نداشته که عاشق یک دختر زشت شده، تازه به خاطر او سر به بیابان هم گذاشته..... خلاصه گیج و مات از کلاس درس بیرون آمدم و ماندم که باید به این نسل جدید چه درسی داد که به تمسخر نگیرند و بدون فکر قضاوت نکنند.... ماندم که این نسل کجا می خواهند صبوری و از خود گذشتگی را بیاموزند.... نسلی که از جان گذشتن در راه عشق برایشان نامفهوم، کمک به همنوع برایشان بی اهمیت، مرگ پسر به دست پدر از نوع حماقت است.... امروز به این نتیجه رسیدم شاید لازم باشد پدر مادر های جوان همین حالا جایی در خانه سالمندان برای خودشان رزرو کنند. و از همه مهمتر اینکه برای نابودی تمدن سه چیز را باید منهدم کرد #اول خانواده #دوم نظام آموزشی #سوم الگوها برای اولی منزلت زن را باید شکست. برای دومی منزلت معلم. و برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره ها... دل نوشته یکی از معلمین عزیز « دبیر بازنشسته کیان صارمی! » سوال من از شما آیا باید باید مدرنیزه شدن روز به روز و ثانیه به ثانیه چطور رفتار کرد ؟ آیا این سبک از زندگی خوب است یا .....؟! #نسیم_نجفی#روانشناس#همدلی#زندگی_مدرن#فرهنگ#تمدن#ایران#فرهنگ#مردم#آرامش#عشق
               سلام ! زندگي مانند سفر كردن با قطار است، به همراه ايستگاه ها، تغيير مسيرها و حوادث!!!!!! ما با تولدمان به اين قطار سوار ميشويم و والدينمان كساني هستند كه بليت اين سفر را برايمان گرفته اند...... ما فكر ميكنيم كه آنها هميشه همراه ما در اين قطار سفر خواهند كرد..... اما در يك ايستگاه آنها از اين قطار پياده ميشوند و ما را در اين سفر تنها ميگذارند....... با گذشت زمان مسافران ديگري وارد قطار ميشوند كساني با اهميت مانند: دوستان،فرزندان و حتي عشق زندگي مان..... بسياري از آنها در طول مسير اين سفر، ما را ترك خواهند كرد و جاي خاليشان در زندگي ما بجا ميماند...... بسياري هم آنچنان بي سر و صدا ميروند كه ما حتي متوجه ترك كردن صندلي و پياده شدنشان نميشويم..... سوار بر اين قطار پر از تجربه ي شادي، غم، روياپردازي، انتظارات، سلام ها،خداحافظي ها و آرزوهاي خوب است..... يك سفر خوب همراه است با كمك كردن، عشق ورزيدن، داشتن رابطه خوب با بقيه همسفران و اينكه مطمئن بشيم تمام تلاشمان را بكنيم تا سفري راحت داشته باشند..... یک سفر خوب یک همسفر مهربان و همدل می خواهد که دل در گرو مهر او قرار بدهی و تا سر منزل مقصود در کنار او عاشقانه ها بسازی و آواز سر کنی..... اما یک راز در این مسیر هست راز اين سفر بسيار زيبا اين است كه: ما نميدانيم در كدامين ايستگاه قرار است پياده شويم. پس بايد به بهترين شكل زندگي كنيم-سازگار باشيم، فراموش كنيم، ببخشيم و بهترين چيزي كه داريم را ارائه دهيم.... تمامي اينها مهم خواهد بود چراكه هنگامي كه زمان آن برسد كه ما مجبور به ترك صندلي خود بشويم، مي بايست براي آنها كه سفرشان با قطار زندگي ادامه دارد خاطرات زيبايي از خود بجا بگذاريم..... از شما متشكرم كه يكي از مسافران مهم قطار همراه من بوديد، من نميدونم كه چه وقت به ايستگاه خواهيم رسيد، براي همين نميخواهم فرصت گفتن "متشكرم" را از دست بدهم... 🌹 ممنونم از همه دوستانم که در این چهار سال در صفحه اینستاگرام من و برنامه هامو دنبال کردید به زودی با یه فصل جدید و برنامه های جدید در خارج از ایران با شما و قلب های مهربونتون همراه هستم. خوشحال میشم کامنت بگذارید و در مورد موضوعاتی که دوست دارید صحبت بشه در این پیج برام بنویسید . دوستتون دارم و سپاس❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #نسیم_نجفی#گوینده#روانشناس#مربی_انگیزشی#عشق#زندگی#سپاس#فصل_جدید#قطار_زندگی#زنده_باد_عشق
سلام ! زندگي مانند سفر كردن با قطار است، به همراه ايستگاه ها، تغيير مسيرها و حوادث!!!!!! ما با تولدمان به اين قطار سوار ميشويم و والدينمان كساني هستند كه بليت اين سفر را برايمان گرفته اند...... ما فكر ميكنيم كه آنها هميشه همراه ما در اين قطار سفر خواهند كرد..... اما در يك ايستگاه آنها از اين قطار پياده ميشوند و ما را در اين سفر تنها ميگذارند....... با گذشت زمان مسافران ديگري وارد قطار ميشوند كساني با اهميت مانند: دوستان،فرزندان و حتي عشق زندگي مان..... بسياري از آنها در طول مسير اين سفر، ما را ترك خواهند كرد و جاي خاليشان در زندگي ما بجا ميماند...... بسياري هم آنچنان بي سر و صدا ميروند كه ما حتي متوجه ترك كردن صندلي و پياده شدنشان نميشويم..... سوار بر اين قطار پر از تجربه ي شادي، غم، روياپردازي، انتظارات، سلام ها،خداحافظي ها و آرزوهاي خوب است..... يك سفر خوب همراه است با كمك كردن، عشق ورزيدن، داشتن رابطه خوب با بقيه همسفران و اينكه مطمئن بشيم تمام تلاشمان را بكنيم تا سفري راحت داشته باشند..... یک سفر خوب یک همسفر مهربان و همدل می خواهد که دل در گرو مهر او قرار بدهی و تا سر منزل مقصود در کنار او عاشقانه ها بسازی و آواز سر کنی..... اما یک راز در این مسیر هست راز اين سفر بسيار زيبا اين است كه: ما نميدانيم در كدامين ايستگاه قرار است پياده شويم. پس بايد به بهترين شكل زندگي كنيم-سازگار باشيم، فراموش كنيم، ببخشيم و بهترين چيزي كه داريم را ارائه دهيم.... تمامي اينها مهم خواهد بود چراكه هنگامي كه زمان آن برسد كه ما مجبور به ترك صندلي خود بشويم، مي بايست براي آنها كه سفرشان با قطار زندگي ادامه دارد خاطرات زيبايي از خود بجا بگذاريم..... از شما متشكرم كه يكي از مسافران مهم قطار همراه من بوديد، من نميدونم كه چه وقت به ايستگاه خواهيم رسيد، براي همين نميخواهم فرصت گفتن "متشكرم" را از دست بدهم... 🌹 ممنونم از همه دوستانم که در این چهار سال در صفحه اینستاگرام من و برنامه هامو دنبال کردید به زودی با یه فصل جدید و برنامه های جدید در خارج از ایران با شما و قلب های مهربونتون همراه هستم. خوشحال میشم کامنت بگذارید و در مورد موضوعاتی که دوست دارید صحبت بشه در این پیج برام بنویسید . دوستتون دارم و سپاس❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #نسیم_نجفی#گوینده#روانشناس#مربی_انگیزشی#عشق#زندگی#سپاس#فصل_جدید#قطار_زندگی#زنده_باد_عشق
               *گر سحر ویران کنند این سقف و بام* *خانه ی دیگر بسازم وقت شام* *گر ز یک کنجم براند روزگار* *گوشه ی دیگر نمایم اختیار* *ما که عمری پرده‌داری کرده‌ایم* *در حوادث، بردباری کرده‌ایم* *گاه جاروبست و گه گرد و نسیم* *کهنه نتوان کرد این عهد قدیم* *ما نمی‌ترسیم از تقدیر و بخت* *آگهیم از عمق این گرداب سخت* *آنکه داد این دوک، ما را رایگان* *پنبه خواهد داد بهر ریسمان* #نسیم_نجفی#روانشناس#شعر_ناب#پروین اعتصامی#خانه ای_دیگر_بسازم#بردباری#دلتنگی#سفر#امید
*گر سحر ویران کنند این سقف و بام* *خانه ی دیگر بسازم وقت شام* *گر ز یک کنجم براند روزگار* *گوشه ی دیگر نمایم اختیار* *ما که عمری پرده‌داری کرده‌ایم* *در حوادث، بردباری کرده‌ایم* *گاه جاروبست و گه گرد و نسیم* *کهنه نتوان کرد این عهد قدیم* *ما نمی‌ترسیم از تقدیر و بخت* *آگهیم از عمق این گرداب سخت* *آنکه داد این دوک، ما را رایگان* *پنبه خواهد داد بهر ریسمان* #نسیم_نجفی#روانشناس#شعر_ناب#پروین اعتصامی#خانه ای_دیگر_بسازم#بردباری#دلتنگی#سفر#امید
               فردای منی ای همه ديروز من از تو ای آنکه دو چندان شده تقديس زن از تو روزی که خدا باز مرا زنده بخواهد بايد بدمد در دهنم يک دهن از تو در جسم تو جاری شده از روح خدايان يا وام گرفتند خدايان بدن از تو والاتر از آنی که در اين شعر بگنجی کوچکتر از آنم که بگويم سخن از تو سر سبز ترين فصل در اين زردی پاييز بگذار بپوشد غزلم پيرهن از تو #نسیم_نجفی#عاشقانه_های_من#روانشناس_مثبت_نگر#مجریان_زن#پاییز
فردای منی ای همه ديروز من از تو ای آنکه دو چندان شده تقديس زن از تو روزی که خدا باز مرا زنده بخواهد بايد بدمد در دهنم يک دهن از تو در جسم تو جاری شده از روح خدايان يا وام گرفتند خدايان بدن از تو والاتر از آنی که در اين شعر بگنجی کوچکتر از آنم که بگويم سخن از تو سر سبز ترين فصل در اين زردی پاييز بگذار بپوشد غزلم پيرهن از تو #نسیم_نجفی#عاشقانه_های_من#روانشناس_مثبت_نگر#مجریان_زن#پاییز
               معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بتگری آموخت هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من ز میان تو لاغری آموخت بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت *سعدی* #نسیم_نجفی#روانشناس#زنده_باد_عشق#عاشقانه_من#مرسی_که_هستی#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بتگری آموخت هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من وجود من ز میان تو لاغری آموخت بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت *سعدی* #نسیم_نجفی#روانشناس#زنده_باد_عشق#عاشقانه_من#مرسی_که_هستی#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی
               برگی از همایش وزین (تلاش کن ، طلاش کن) در کنار استاد خوبم جناب دکتر محتشمی. #نسیم_نجفی#مجری#همایش_تلاش#دکتر_محتشمی#پدر ومادر#الگو_تلاش
برگی از همایش وزین (تلاش کن ، طلاش کن) در کنار استاد خوبم جناب دکتر محتشمی. #نسیم_نجفی#مجری#همایش_تلاش#دکتر_محتشمی#پدر ومادر#الگو_تلاش
               کارل پوپر در گفتگویی با هربرت مارکوزه می‌گوید: کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین، همواره دوزخ ساخته است. این جمله می تواند ما را به بازخوانی اندیشه‌هایمان در هر زمینه‌ای راهنمایی کند. نه زمین بهشت خواهد شد و نه انسان‌ها فرشته! ما فقط باید تلاش کنیم "کمی بهتر و انسان تر از دیروزمان باشیم" همین! #نسیم_نجفی#مجری#گوینده_رادیو#روانشناس#جمله_زیبا#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#کارل_پوپر#هربرت_مارکوزه#از دیروز_بهتر_باشیم
کارل پوپر در گفتگویی با هربرت مارکوزه می‌گوید: کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین، همواره دوزخ ساخته است. این جمله می تواند ما را به بازخوانی اندیشه‌هایمان در هر زمینه‌ای راهنمایی کند. نه زمین بهشت خواهد شد و نه انسان‌ها فرشته! ما فقط باید تلاش کنیم "کمی بهتر و انسان تر از دیروزمان باشیم" همین! #نسیم_نجفی#مجری#گوینده_رادیو#روانشناس#جمله_زیبا#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#کارل_پوپر#هربرت_مارکوزه#از دیروز_بهتر_باشیم
               ‌ خانم نسیم نجفی، مجری صداو سیما و گوینده رادیو هم به پویش #تا_مهر_با_همدلی پیوستند. #نسیم_نجفی #نیکوکاری #خیریه #یتیم_نوازی ._
‌ خانم نسیم نجفی، مجری صداو سیما و گوینده رادیو هم به پویش #تا_مهر_با_همدلی پیوستند. #نسیم_نجفی #نیکوکاری #خیریه #یتیم_نوازی ._
               ‌ خانم نسیم نجفی، مجری صداو سیما و گوینده رادیو هم به پویش #تا_مهر_با_همدلی پیوستند. #نسیم_نجفی #نیکوکاری #خیریه
‌ خانم نسیم نجفی، مجری صداو سیما و گوینده رادیو هم به پویش #تا_مهر_با_همدلی پیوستند. #نسیم_نجفی #نیکوکاری #خیریه
               حتی در اندیشیدن نیز، زمانی است برای کاشتن ، و زمانی است برای برداشتن . #لودویگ_ویتگنشتاین#نسیم_نجفی#مجری#روانشناس
حتی در اندیشیدن نیز، زمانی است برای کاشتن ، و زمانی است برای برداشتن . #لودویگ_ویتگنشتاین#نسیم_نجفی#مجری#روانشناس
               ▪️ #معرفی_استادهای_خوانش نسیم نجفی متولد تهران است و فارغ‌التحصیل دوره فیلم‌سازی از مدرسه عالی فیلم تهران و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه سراسری. او از سال هشتادوپنج کار در سینمای مستند را شروع کرده و اکنون فیلم مستند اجتماعی و صنعتی می‌سازد و تهیه‌کننده اجرایی و مدیر تولید فیلم‌های مستند است. او فیلم مستند «انقلاب تقاطع استاد نجات اللهی»، مستند تجربی «انعکاس» و یک مستند برای شبکه چهار و همین‌طور تعدادی فیلم‌های صنعتی را در کانامه‌اش دارد. مستند بلند «ترجیح می‌دهم که نه» فیلم تازه‌ی اوست. او از سال هشتاد و دو در نشریات مختلف نقد و گزارش سینمایی نوشته و اکنون کار نقد را بر سینمای مستند متمرکز کرده است. در سال نود و پنج مشترکا با روبرت صافاریان دبیر بخش مستند مجله بیست و چهار بود. همچنین تدوین مستند «در فاصله دو کوچ» و تدوین مشترک «سیروس؛ بود و نبودِ یک محله» را انجام داده و در مستندهای «دعوت به سفر»، «فوکوس ایران» و چند مستند دیگر در تلویزیون آرته و فرانس تی وی مدیر تولید و تهیه‌‌کننده اجرایی بوده است. ▪️ #نسیم_نجفی از استادان #مدرسه_مستندسازی_خوانش است. عکس از مریم سعیدپور #خوانش_خانه_دوم_شماست
▪️ #معرفی_استادهای_خوانش نسیم نجفی متولد تهران است و فارغ‌التحصیل دوره فیلم‌سازی از مدرسه عالی فیلم تهران و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه سراسری. او از سال هشتادوپنج کار در سینمای مستند را شروع کرده و اکنون فیلم مستند اجتماعی و صنعتی می‌سازد و تهیه‌کننده اجرایی و مدیر تولید فیلم‌های مستند است. او فیلم مستند «انقلاب تقاطع استاد نجات اللهی»، مستند تجربی «انعکاس» و یک مستند برای شبکه چهار و همین‌طور تعدادی فیلم‌های صنعتی را در کانامه‌اش دارد. مستند بلند «ترجیح می‌دهم که نه» فیلم تازه‌ی اوست. او از سال هشتاد و دو در نشریات مختلف نقد و گزارش سینمایی نوشته و اکنون کار نقد را بر سینمای مستند متمرکز کرده است. در سال نود و پنج مشترکا با روبرت صافاریان دبیر بخش مستند مجله بیست و چهار بود. همچنین تدوین مستند «در فاصله دو کوچ» و تدوین مشترک «سیروس؛ بود و نبودِ یک محله» را انجام داده و در مستندهای «دعوت به سفر»، «فوکوس ایران» و چند مستند دیگر در تلویزیون آرته و فرانس تی وی مدیر تولید و تهیه‌‌کننده اجرایی بوده است. ▪️ #نسیم_نجفی از استادان #مدرسه_مستندسازی_خوانش است. عکس از مریم سعیدپور #خوانش_خانه_دوم_شماست
               ☘تا نگاهت، بزرگ نشه ، نمیتونی عظمت رو ببینی ! اگر عظمتی را مشاهده می‌کنی، در واقع در حال مشاهده عظمت خودت هستی. اگر شکوه فرد دیگری را ستایش می‌کنی، آن‌چه می‌ببینی شکوه و بزرگی خودت است. اگر ریشه‌های آن عظمت و زیبایی را در خود نداشتی، نمی‌توانستی آن را در دیگری تشخیص بدهی و اگر آن ویژگی در عمق وجود تو نبود جذب آن نمی‌شدی. به آن‌چه در دیگران الهام بخش می‌بینی نیک بنگر، آن‌گاه گنج‌های نهان خود را به خاطر بیاور‌. #نسیم_نجفی#مجری_زن#رادیو#احیا#دوستان_خوب#دبی فورد
☘تا نگاهت، بزرگ نشه ، نمیتونی عظمت رو ببینی ! اگر عظمتی را مشاهده می‌کنی، در واقع در حال مشاهده عظمت خودت هستی. اگر شکوه فرد دیگری را ستایش می‌کنی، آن‌چه می‌ببینی شکوه و بزرگی خودت است. اگر ریشه‌های آن عظمت و زیبایی را در خود نداشتی، نمی‌توانستی آن را در دیگری تشخیص بدهی و اگر آن ویژگی در عمق وجود تو نبود جذب آن نمی‌شدی. به آن‌چه در دیگران الهام بخش می‌بینی نیک بنگر، آن‌گاه گنج‌های نهان خود را به خاطر بیاور‌. #نسیم_نجفی#مجری_زن#رادیو#احیا#دوستان_خوب#دبی فورد
               چرا به افراد مثبت اندیش در زندگی احتیاج داریم خوشحالی یک انتخاب است. اما ما به طور مداوم احتیاج داریم تا این انتخاب را اطرافیان‌مان به ما یادآوری نمایند. یکی از بزرگترین اشتباهات افراد این است که درک نمی‌کنند خوشحالی یک انتخاب است . اما هر انتخاب توسط افرادی در زندگیمان متاثر می‌گردد. اگرشما کسانی را که در زندگیتان اثر می‌گذارند عوض کنید، به طرز خارق‌العاده‌ای شانس خود را برای شاد و موفق بودن زیاد می‌کنید. بنا بر آخرین تحقیقات مشاهده کردم که ارتباط اجتماعی مثبت بزرگترین عامل برای شادی‌های پایدار است. ورود افرادی مثبت که روی زندگیتان تاثیر می‌گذارند می‌توانند یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها برای داشتن زندگی شاد باشد.این شخص موثر می‌تواند یک مربی حرفه‌ای یا یک مشاور یا شخصی معمولی باشد که صرفا انسانی محترم با دیدگاه مثبت است که می‌خواهید او را الگو قرار دهید. یک شخص موثر مثبت‌اندیش چند خصوصیات برجسته دارد که در گذر زمان شما نیز آنها را خواهید داشت. این شخص همواره قدردان و سپاس‌گزار است و روزانه در جستجوی شادی است و در کارها بهترین تلاش ها را از خود نشان می‌دهد. او از فعال بودن لذت می‌برد و به دیگران کمک می کند همواره سپاسگذار داشته های خود از خداست و در هر پیشامد منفی به نیمه پر لیوان نگاه می کند و نکات مثبت آن اتفاق که آرامش می کند او امیدوار و در لحظه زندگی می کند و از شکست خوردن ترس و هراس ندارد. #نسیم_نجفی#مجری#روانشناسی_مثبت#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#شادی#انتخاب#زندگی_ادامه_دارد💪
چرا به افراد مثبت اندیش در زندگی احتیاج داریم خوشحالی یک انتخاب است. اما ما به طور مداوم احتیاج داریم تا این انتخاب را اطرافیان‌مان به ما یادآوری نمایند. یکی از بزرگترین اشتباهات افراد این است که درک نمی‌کنند خوشحالی یک انتخاب است . اما هر انتخاب توسط افرادی در زندگیمان متاثر می‌گردد. اگرشما کسانی را که در زندگیتان اثر می‌گذارند عوض کنید، به طرز خارق‌العاده‌ای شانس خود را برای شاد و موفق بودن زیاد می‌کنید. بنا بر آخرین تحقیقات مشاهده کردم که ارتباط اجتماعی مثبت بزرگترین عامل برای شادی‌های پایدار است. ورود افرادی مثبت که روی زندگیتان تاثیر می‌گذارند می‌توانند یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها برای داشتن زندگی شاد باشد.این شخص موثر می‌تواند یک مربی حرفه‌ای یا یک مشاور یا شخصی معمولی باشد که صرفا انسانی محترم با دیدگاه مثبت است که می‌خواهید او را الگو قرار دهید. یک شخص موثر مثبت‌اندیش چند خصوصیات برجسته دارد که در گذر زمان شما نیز آنها را خواهید داشت. این شخص همواره قدردان و سپاس‌گزار است و روزانه در جستجوی شادی است و در کارها بهترین تلاش ها را از خود نشان می‌دهد. او از فعال بودن لذت می‌برد و به دیگران کمک می کند همواره سپاسگذار داشته های خود از خداست و در هر پیشامد منفی به نیمه پر لیوان نگاه می کند و نکات مثبت آن اتفاق که آرامش می کند او امیدوار و در لحظه زندگی می کند و از شکست خوردن ترس و هراس ندارد. #نسیم_نجفی#مجری#روانشناسی_مثبت#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#شادی#انتخاب#زندگی_ادامه_دارد💪
               📌حرکت به سمت جامعه دانش و اقتصاد دانش محور نه تنها به عنوان يک نياز اساسي براي کشورهای در حال توسعه مانند ايران به شمار مي آيد، بلکه اجتناب از حرکت به سمت چنين جامعه ای، کاهش قابل توجه توان رقابتی را موجب خواهد شد. با توجه به نياز اقتصاد کشور براي حرکت از اقتصاد سنتي منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، توجه به تجربه کشورهای مختلف مي تواند خطای انتخاب مسيرهای حرکتی را کاهش دهد. #اقتصاد_راه_نوین_اندیشیدن_۲ #همایش_میهمانی_تمام_شد #آکادمی_تامین_مالی_مولوی #دکتر پیمان_مولوی #دکتر_محمد_طاهری #ریاست_اتاق_بازرگانی_ایران_اسپانیا #دکتر_لطفعلی_بخشی #دکتر_مناقبی #ریاست_اتاق_بازرگانی_ایران_استرالیا #استاد_سعید_بصام #فرشید_بهرامی #دبیر_اجرایی #مجری_رادیو #نسیم_نجفی
📌حرکت به سمت جامعه دانش و اقتصاد دانش محور نه تنها به عنوان يک نياز اساسي براي کشورهای در حال توسعه مانند ايران به شمار مي آيد، بلکه اجتناب از حرکت به سمت چنين جامعه ای، کاهش قابل توجه توان رقابتی را موجب خواهد شد. با توجه به نياز اقتصاد کشور براي حرکت از اقتصاد سنتي منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور، توجه به تجربه کشورهای مختلف مي تواند خطای انتخاب مسيرهای حرکتی را کاهش دهد. #اقتصاد_راه_نوین_اندیشیدن_۲ #همایش_میهمانی_تمام_شد #آکادمی_تامین_مالی_مولوی #دکتر پیمان_مولوی #دکتر_محمد_طاهری #ریاست_اتاق_بازرگانی_ایران_اسپانیا #دکتر_لطفعلی_بخشی #دکتر_مناقبی #ریاست_اتاق_بازرگانی_ایران_استرالیا #استاد_سعید_بصام #فرشید_بهرامی #دبیر_اجرایی #مجری_رادیو #نسیم_نجفی
               دلم باران دلم دریا دلم لبخند ماهی ها دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور دلم بوی خوش بابونه می خواهد... دلم یک باغ پر نارنج دلم آرامش تُرد و لطیف شالیزار دلم سلامی بوسه ای عشقی نسیمی عطر لبخندی نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر حتی... دلم شعری سراسر دوستت دارم دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد دلم تغییر می خواهد... دلم تغییر می خواهد... 🕊 #نیما_یوشیج#نسیم_نجفی#عاشقانه#تغییر#باران#دریا
دلم باران دلم دریا دلم لبخند ماهی ها دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور دلم بوی خوش بابونه می خواهد... دلم یک باغ پر نارنج دلم آرامش تُرد و لطیف شالیزار دلم سلامی بوسه ای عشقی نسیمی عطر لبخندی نوای دلکش تار و کمانچه از مسیری دورتر حتی... دلم شعری سراسر دوستت دارم دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد دلم تغییر می خواهد... دلم تغییر می خواهد... 🕊 #نیما_یوشیج#نسیم_نجفی#عاشقانه#تغییر#باران#دریا
               خیلی از ما توی زندگی تظاهر می کنیم که هیچ هدف یا خواسته و آرزویی نداریم ولی وقتی که واقعا به درونمون نگاه کنیم ما چیزهای بیشتری می خواهیم، ما خودمان را بلاک می کنیم و از این حرفها استفاده می کنیم انگار که اصلا هیچ کنترلی روی آنها نداریم. انگار داریم توی خواب راه می ریم ، راههایی پیدا می کنیم که رویاهایمان را کنسل کنیم، خیلی کارها هست که می خواهیم انجام بدیم ، خیلی جاها هست که می خواهیم بریم ، خیلی چیزها هست که می خواهیم تجربه کنیم ولی ما روی “ولی” می مونیم. “ولی” سبب می شود که پشت ترسهایت قایم بشی، “ولی” سبب میشه که کلی بهونه بیاری تا به عدم اقدام خود اعتبار بدی و دیگر برای رسیدن به رویاهات تلاش نکنی کلمه “ولی” و افکار منفی کشنده رویاهاست. #نسیم_نجفی#مجری#گوینده_رادیو#روانشناس#افکار_مثبت_و_منفی#مدیریت_استرس#امید
خیلی از ما توی زندگی تظاهر می کنیم که هیچ هدف یا خواسته و آرزویی نداریم ولی وقتی که واقعا به درونمون نگاه کنیم ما چیزهای بیشتری می خواهیم، ما خودمان را بلاک می کنیم و از این حرفها استفاده می کنیم انگار که اصلا هیچ کنترلی روی آنها نداریم. انگار داریم توی خواب راه می ریم ، راههایی پیدا می کنیم که رویاهایمان را کنسل کنیم، خیلی کارها هست که می خواهیم انجام بدیم ، خیلی جاها هست که می خواهیم بریم ، خیلی چیزها هست که می خواهیم تجربه کنیم ولی ما روی “ولی” می مونیم. “ولی” سبب می شود که پشت ترسهایت قایم بشی، “ولی” سبب میشه که کلی بهونه بیاری تا به عدم اقدام خود اعتبار بدی و دیگر برای رسیدن به رویاهات تلاش نکنی کلمه “ولی” و افکار منفی کشنده رویاهاست. #نسیم_نجفی#مجری#گوینده_رادیو#روانشناس#افکار_مثبت_و_منفی#مدیریت_استرس#امید
               . . آشنایی با انواع ایده ها، امکان سنجی و استارت آپ ها مدرس دکتر زاهدی ۱۲ تیر ماه ۹۸ مهارت های ارتباط موثر مدرس دکتر نغمه گو ۱۲ تیر ماه ۹۸ مهارت اعتماد به نفس و خودآگاهی مدرس سرکار خانم نسیم نجفی ۱۲ تیر ماه ۹۸ ایدی ثبت نام 👇👇 ثبت نام ☎️  کانال تلگرام ://... پیج اینستاگرام ./.. سایت مدرسه کسب و کار کودک و نوجوان .. #کسب_کار #تشریفات #فنون_ارتباط #مدرسه #بینش_نوین #کودک #نوجوان #کارآفرینی #دوره_آموزشی #خلاقیت #نوآوری #بازاریابی_تبلیغات #تجارت_الکترونیک #بیزینس_مدل #خلق_ایده #خرید_فروش #اصول_رفتار_حرفه ای #کارگاه_تشریفات #حمید_رضا_محتشمی #فاطمه_حسینی_نژاد #زهرا_حیدری #ماشالله_تابع_جماعت #محسن_برزگر #مهدی_نغمه_گو #کودک_کار_آفرین #نسیم_نجفی
. . آشنایی با انواع ایده ها، امکان سنجی و استارت آپ ها مدرس دکتر زاهدی ۱۲ تیر ماه ۹۸ مهارت های ارتباط موثر مدرس دکتر نغمه گو ۱۲ تیر ماه ۹۸ مهارت اعتماد به نفس و خودآگاهی مدرس سرکار خانم نسیم نجفی ۱۲ تیر ماه ۹۸ ایدی ثبت نام 👇👇 ثبت نام ☎️ کانال تلگرام ://... پیج اینستاگرام ./.. سایت مدرسه کسب و کار کودک و نوجوان .. #کسب_کار #تشریفات #فنون_ارتباط #مدرسه #بینش_نوین #کودک #نوجوان #کارآفرینی #دوره_آموزشی #خلاقیت #نوآوری #بازاریابی_تبلیغات #تجارت_الکترونیک #بیزینس_مدل #خلق_ایده #خرید_فروش #اصول_رفتار_حرفه ای #کارگاه_تشریفات #حمید_رضا_محتشمی #فاطمه_حسینی_نژاد #زهرا_حیدری #ماشالله_تابع_جماعت #محسن_برزگر #مهدی_نغمه_گو #کودک_کار_آفرین #نسیم_نجفی
               حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ابری نبود. گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ، آواز می خواندند ، و کسی با گربه های سرخوش و بیخیالِ شهر،کاری نداشت. کودکان، شاد بودند، می دویدند و بازی می کردند ، و در چشم تمام آدم ها ، اشتیاق بی مانندی موج می زد ، انگار که همه شان عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راه بود . حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به خوب شدنِ حالِ جهانم نمانده ، چون می توانم زیبایی های دنیا را ببینم ، آرامش بگیرم و دستان مهربان خدا را ببوسم ، چون می توانم از لبخند دوستانم امید بگیرم و از اخمِ دشمنانم انگیزه، حال من خوب است چون می توانم عشق را در لحظه لحظه زندگی ام تجربه کنم حال من خوبست ، چون #خواسته ام که خوب باشد ... 🌷 ‌ #نرگس_صرافیان_طوفان#نسیم_نجفی#‌ #حال_خوب#مجری#روانشناس_مثبت#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#عشق#زندگی
حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوب باشد ، نه اینکه مشکلی نباشد ! حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم ، و آسمان را که ابری نبود. گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ، آواز می خواندند ، و کسی با گربه های سرخوش و بیخیالِ شهر،کاری نداشت. کودکان، شاد بودند، می دویدند و بازی می کردند ، و در چشم تمام آدم ها ، اشتیاق بی مانندی موج می زد ، انگار که همه شان عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راه بود . حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به خوب شدنِ حالِ جهانم نمانده ، چون می توانم زیبایی های دنیا را ببینم ، آرامش بگیرم و دستان مهربان خدا را ببوسم ، چون می توانم از لبخند دوستانم امید بگیرم و از اخمِ دشمنانم انگیزه، حال من خوب است چون می توانم عشق را در لحظه لحظه زندگی ام تجربه کنم حال من خوبست ، چون #خواسته ام که خوب باشد ... 🌷 ‌ #نرگس_صرافیان_طوفان#نسیم_نجفی#‌ #حال_خوب#مجری#روانشناس_مثبت#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#عشق#زندگی
               غم دنیا نخواهد یافت پایان خوشا در بر رخ شادی‌گشایان خوشا دل‌های خوش، جان‌های خرسند خوشا نیروی هستی ‌زای لبخند خوشا لبخند شادی‌آفرینان که شادی روید از لبخند اینان نمی‌دانی- دریغا- چیست شادی که می‌گویی: به گیتی نیست شادی نه شادی از هوا بارد چو باران که جامی پر کنی از جویباران نه شادی را به دکان می‌فروشند که سیل مشتری بر آن بجوشند چه خوش فرمود آن پیر خردمند وزین خوشتر نباشد در جهان پند اگر خونین دلی از جور ایام «لب خندان بیاور چون لب جام» به پیش اهل دل گنجی‌ست شادی که دستاورد بی رنجی ست شادی به آن کس می‌دهد این گنج گوهر که پیش آرد دلی لبخندپرور به آن کس می‌رسد زین گنج بسیار که باشد شادمانی را سزاوار نه از این جفت و از آن طاق یابی که شادی را به استحقاق یابی جهان در بر رخ انسان نبندد به روی هر که خندان است خندد چو گل هرجا که لبخند آفرینی به هر سو رو کنی لبخند بینی چه اشکت همنفس باشد، چه لبخند ز عمرت لحظه لحظه می‌ ربایند گذشت لحظه را آسان نگیری چو پایان یافت پایان می ‌پذیری مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم به هر حالت تبسم کن، تبسم! *فریدون مشیری* #نسیم_نجفی#روانشناسی_مثبت#مجری#گوینده#شادی#نکته#زندگیتو_بساز#فریدون_مشیری
غم دنیا نخواهد یافت پایان خوشا در بر رخ شادی‌گشایان خوشا دل‌های خوش، جان‌های خرسند خوشا نیروی هستی ‌زای لبخند خوشا لبخند شادی‌آفرینان که شادی روید از لبخند اینان نمی‌دانی- دریغا- چیست شادی که می‌گویی: به گیتی نیست شادی نه شادی از هوا بارد چو باران که جامی پر کنی از جویباران نه شادی را به دکان می‌فروشند که سیل مشتری بر آن بجوشند چه خوش فرمود آن پیر خردمند وزین خوشتر نباشد در جهان پند اگر خونین دلی از جور ایام «لب خندان بیاور چون لب جام» به پیش اهل دل گنجی‌ست شادی که دستاورد بی رنجی ست شادی به آن کس می‌دهد این گنج گوهر که پیش آرد دلی لبخندپرور به آن کس می‌رسد زین گنج بسیار که باشد شادمانی را سزاوار نه از این جفت و از آن طاق یابی که شادی را به استحقاق یابی جهان در بر رخ انسان نبندد به روی هر که خندان است خندد چو گل هرجا که لبخند آفرینی به هر سو رو کنی لبخند بینی چه اشکت همنفس باشد، چه لبخند ز عمرت لحظه لحظه می‌ ربایند گذشت لحظه را آسان نگیری چو پایان یافت پایان می ‌پذیری مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم به هر حالت تبسم کن، تبسم! *فریدون مشیری* #نسیم_نجفی#روانشناسی_مثبت#مجری#گوینده#شادی#نکته#زندگیتو_بساز#فریدون_مشیری
               #بانوى_دريا#الهام_سادات_اصغرى نخستین بانوی رکوردار گینس !!تو ثابت کردی که هیچ چیز نمیتونه سد رسیدن به موفقیت بشه جنگیدی یک تنه رفتی جلو و پرچم ایران عزیزمون و برافراشته کردی این افتخار بزرگ و به شما و همه بانوان سرزمینم تبریک #نسیم_نجفی#مجری#استیج#بانوی_ایرانی#موفقیت#تبریک_میگم#ركورد#شنا#ورزش#دريا#اولين_بانوى_ايرانى_ركورددار_گينس#شناى_استقامت
#بانوى_دريا#الهام_سادات_اصغرى نخستین بانوی رکوردار گینس !!تو ثابت کردی که هیچ چیز نمیتونه سد رسیدن به موفقیت بشه جنگیدی یک تنه رفتی جلو و پرچم ایران عزیزمون و برافراشته کردی این افتخار بزرگ و به شما و همه بانوان سرزمینم تبریک #نسیم_نجفی#مجری#استیج#بانوی_ایرانی#موفقیت#تبریک_میگم#ركورد#شنا#ورزش#دريا#اولين_بانوى_ايرانى_ركورددار_گينس#شناى_استقامت
               اگر روزی گذشت و فراموشم شد که بگویم : « صبحت بخیر » و مثل کودکان مشغول خط خطی کردن دفتر بودم از بهت و سکوتم دلگیر نشو و فکر نکن چیزی میان ما عوض شده است؛ وقتی نمی‎گویم : « دوستت دارم » یعنی : بیشتر از قبل دوستت دارم ... .... #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت#جملات_مثبت#جملات_تاكيدي_مثبت#معجزه_دوست_داشتن#ابراز_احساسات#پست_عاشقانه#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی
اگر روزی گذشت و فراموشم شد که بگویم : « صبحت بخیر » و مثل کودکان مشغول خط خطی کردن دفتر بودم از بهت و سکوتم دلگیر نشو و فکر نکن چیزی میان ما عوض شده است؛ وقتی نمی‎گویم : « دوستت دارم » یعنی : بیشتر از قبل دوستت دارم ... .... #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت#جملات_مثبت#جملات_تاكيدي_مثبت#معجزه_دوست_داشتن#ابراز_احساسات#پست_عاشقانه#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی
               #اندکی تفکر عجیب ترین معلم دنیا بود، امتحاناتش عجیب تر... امتحاناتی که هر هفته می‌گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را تصحیح می‌کرد... آن هم نه در کلاس،در خانه... دور از چشم همه اولین باری که برگه‌ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم... نمی‌دانم ترس بود یا عذاب وجدان، هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم... فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه‌ها برگه‌هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده‌اند به جز من... به جز من که از خودم غلط گرفته بودم... من نمی خواستم اشتباهاتم را نادیده بگیرم و خودم را فریب بدهم... بعد از هر امتحان آنقدر تمرین می‌کردم تا در امتحان بعدی نمره‌ی بهتری بگیرم... مدت‌ها گذشت و نوبت امتحان اصلی رسید،امتحان که تمام شد ، معلم برگه‌ها را جمع کرد و برخلاف همیشه در کیفش گذاشت... چهره‌ی هم کلاسی‌هایم دیدنی بود... آن ها فکر می‌کردند این امتحان را هم مثل همه‌ی امتحانات دیگر خودشان تصحیح می‌کنند... اما این بار فرق داشت... این بار قرار بود حقیقت مشخص شود... فردای آن روز وقتی معلم نمره‌ها را خواند فقط من بیست شدم... چون بر خلاف دیگران از خودم غلط می‌گرفتم ؛ از اشتباهاتم چشم پوشی نمی‌کردم و خودم را فریب نمی‌دادم... زندگی پر از امتحان است... خیلی از ما انسان‌ها آنقدر اشتباهاتمان را نادیده می‌گیریم تا خودمان را فریب بدهیم ... تا خودمان را بالاتر از چیزی که هستیم نشان دهیم... اما یک روز برگه‌ی امتحانمان دست معلم می‌افتد... آن روز چهره‌مان دیدنی ست... آن روز حقیقت مشخص می‌شود و نمره واقعی را می گیریم... تا می‌تونی غلط‌های خودت را بگیر قبل از این که غلطت را بگیرند. واقعأ تا میتونین روی اشتباهات و ایرادهای خودتون کار کنین، وقتی به مشکلات و نواقصی، که داری واقفی، و داری روش کار میکنی که درستشون کنی، هیچ چیز و هیچ کس، نمیتونه ناراحتت کنه، و از پا تو رو دربیاره! #نسیم_نجفی#روانشناس#مجری#گوینده_رادیو#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند#عشق#بهترین_معلم#تفکر
#اندکی تفکر عجیب ترین معلم دنیا بود، امتحاناتش عجیب تر... امتحاناتی که هر هفته می‌گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را تصحیح می‌کرد... آن هم نه در کلاس،در خانه... دور از چشم همه اولین باری که برگه‌ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم... نمی‌دانم ترس بود یا عذاب وجدان، هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم... فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه‌ها برگه‌هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده‌اند به جز من... به جز من که از خودم غلط گرفته بودم... من نمی خواستم اشتباهاتم را نادیده بگیرم و خودم را فریب بدهم... بعد از هر امتحان آنقدر تمرین می‌کردم تا در امتحان بعدی نمره‌ی بهتری بگیرم... مدت‌ها گذشت و نوبت امتحان اصلی رسید،امتحان که تمام شد ، معلم برگه‌ها را جمع کرد و برخلاف همیشه در کیفش گذاشت... چهره‌ی هم کلاسی‌هایم دیدنی بود... آن ها فکر می‌کردند این امتحان را هم مثل همه‌ی امتحانات دیگر خودشان تصحیح می‌کنند... اما این بار فرق داشت... این بار قرار بود حقیقت مشخص شود... فردای آن روز وقتی معلم نمره‌ها را خواند فقط من بیست شدم... چون بر خلاف دیگران از خودم غلط می‌گرفتم ؛ از اشتباهاتم چشم پوشی نمی‌کردم و خودم را فریب نمی‌دادم... زندگی پر از امتحان است... خیلی از ما انسان‌ها آنقدر اشتباهاتمان را نادیده می‌گیریم تا خودمان را فریب بدهیم ... تا خودمان را بالاتر از چیزی که هستیم نشان دهیم... اما یک روز برگه‌ی امتحانمان دست معلم می‌افتد... آن روز چهره‌مان دیدنی ست... آن روز حقیقت مشخص می‌شود و نمره واقعی را می گیریم... تا می‌تونی غلط‌های خودت را بگیر قبل از این که غلطت را بگیرند. واقعأ تا میتونین روی اشتباهات و ایرادهای خودتون کار کنین، وقتی به مشکلات و نواقصی، که داری واقفی، و داری روش کار میکنی که درستشون کنی، هیچ چیز و هیچ کس، نمیتونه ناراحتت کنه، و از پا تو رو دربیاره! #نسیم_نجفی#روانشناس#مجری#گوینده_رادیو#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند#عشق#بهترین_معلم#تفکر
               ☑️📣دوستان و همراهان خوبم !!! شما که قصد تغییر در روند زندگی خود دارید .... ☑️در این پست یک نکته خیلی مهم و تاثیر گذار در زندگی افراد و می توانید ببینید و بخوانید تنها دوستان یک فرد، معرِّف شخصیت وی‌اند، که دوستان و همراهان ما در انجام یک کار، بیانگر قدر و شأن آن کار هستند. شاعر گفته است: 🔷تو اول بگو با کیان زیستی +‌ پس آن‌گه بگویم که تو کیستی در این زمینه می‌توان شعر را این‌گونه ترجمه کرد: تو اول بگو چه کسانی با تو در این عمل همکاری می‌کنند تا بگویم عملت چه شأن و وزنی دارد. 🔶در شعری منسوب به عدی بن زید آمده است: عَنِ المَرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينه + فَکلُّ قَرينٍ بِالمُقارِنِ يَقتَدي «درباره خود فرد سوال نكن و از هم نشين او بپرس، چرا كه هركس در خـلـق و خـوي خـود از هـم‌نـشين پيروي می‌كند.» 🔴پیامبر خدا-صلی الله علیه و سلم- فرموده‌اند: (المرءُ عَلَى دِينِ خَليلِه، فَلينَظُر أحدُكُم مَن يُخالِل؛ هركس به طريق و روش دوست خود است، پس هريك از شما بايد ببيند با چه كسي دوست مي شود.» 🔵امیدوارم مفید بوده باشه خوشحال میشم نظراتتون و کامنت کنید 🙏🌺🙏🌺🌺 #نسیم_نجفی#راونشناس_مثبت#مجری#گوینده_رادیو#زنان _خردمند_نغمه _افسردگی_سر_نمیدهند#دوست#همراه#همنشین#شخصیت#نگاه_جامعه
☑️📣دوستان و همراهان خوبم !!! شما که قصد تغییر در روند زندگی خود دارید .... ☑️در این پست یک نکته خیلی مهم و تاثیر گذار در زندگی افراد و می توانید ببینید و بخوانید تنها دوستان یک فرد، معرِّف شخصیت وی‌اند، که دوستان و همراهان ما در انجام یک کار، بیانگر قدر و شأن آن کار هستند. شاعر گفته است: 🔷تو اول بگو با کیان زیستی +‌ پس آن‌گه بگویم که تو کیستی در این زمینه می‌توان شعر را این‌گونه ترجمه کرد: تو اول بگو چه کسانی با تو در این عمل همکاری می‌کنند تا بگویم عملت چه شأن و وزنی دارد. 🔶در شعری منسوب به عدی بن زید آمده است: عَنِ المَرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينه + فَکلُّ قَرينٍ بِالمُقارِنِ يَقتَدي «درباره خود فرد سوال نكن و از هم نشين او بپرس، چرا كه هركس در خـلـق و خـوي خـود از هـم‌نـشين پيروي می‌كند.» 🔴پیامبر خدا-صلی الله علیه و سلم- فرموده‌اند: (المرءُ عَلَى دِينِ خَليلِه، فَلينَظُر أحدُكُم مَن يُخالِل؛ هركس به طريق و روش دوست خود است، پس هريك از شما بايد ببيند با چه كسي دوست مي شود.» 🔵امیدوارم مفید بوده باشه خوشحال میشم نظراتتون و کامنت کنید 🙏🌺🙏🌺🌺 #نسیم_نجفی#راونشناس_مثبت#مجری#گوینده_رادیو#زنان _خردمند_نغمه _افسردگی_سر_نمیدهند#دوست#همراه#همنشین#شخصیت#نگاه_جامعه
               📢🌸🌸📢🌸🌸📢هر روز با این جملات و سپاس از خدا می توانیم به خود انرژی مثبت تزریق کنیم و با امید ،برنامه ریزی و تلاش دوباره زندگی را آغاز کنیم 🌸زنده باد بال خدا که فرو می افتد و درست روی شانۀ من می نشیند ... زنده باد ! 🌸زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند، پیدایت می کند و تلالو اولش را برای تو پست می کند ... 🌸زنده باد شما دوستان خوبم که لحظه به لحظه با مهر همراه من هستید! #نسیم_نجفی#مجری#گوینده#رادیو#روانشناس_مثبت#معجزه_کلام#زنده_باد_بهار#عشق#انگیزشی#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#تلویزیونشمس لنگرودی
📢🌸🌸📢🌸🌸📢هر روز با این جملات و سپاس از خدا می توانیم به خود انرژی مثبت تزریق کنیم و با امید ،برنامه ریزی و تلاش دوباره زندگی را آغاز کنیم 🌸زنده باد بال خدا که فرو می افتد و درست روی شانۀ من می نشیند ... زنده باد ! 🌸زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند، پیدایت می کند و تلالو اولش را برای تو پست می کند ... 🌸زنده باد شما دوستان خوبم که لحظه به لحظه با مهر همراه من هستید! #نسیم_نجفی#مجری#گوینده#رادیو#روانشناس_مثبت#معجزه_کلام#زنده_باد_بهار#عشق#انگیزشی#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#تلویزیونشمس لنگرودی
               .... اجرای جشن رمضان بوستان رازی درکنار دوستان هنرمندم جاتون حسابی خالی بود #مهدی_اسکندری #راهیان_فرهنگ #اصغر_حسنی #امیرحسین_جعفر_پور #محمد_ایکایی #سیاوش_قاسمی #نسیم_نجفی #رضا_علیخانی #جشن_رمضان۹۸
.... اجرای جشن رمضان بوستان رازی درکنار دوستان هنرمندم جاتون حسابی خالی بود #مهدی_اسکندری #راهیان_فرهنگ #اصغر_حسنی #امیرحسین_جعفر_پور #محمد_ایکایی #سیاوش_قاسمی #نسیم_نجفی #رضا_علیخانی #جشن_رمضان۹۸
               دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره: دوستای خوب و روزهای خوب یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره، روزهای خوبی که در کنار دوستای خوب گذشت سپاس از تمام دوستان عزیزم که تولدم را تبریک گفتند. امیدوارم که لایق مهربانی‌های شما باشم #نسیم_نجفی#مجری#روانشناس#تشکر#تولد#پارسینه#قدردانی#فالورهای_نازنیم#مصاحبه#دوستی#عشق#یک _دنیا_دعای_خیر
دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره: دوستای خوب و روزهای خوب یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره، روزهای خوبی که در کنار دوستای خوب گذشت سپاس از تمام دوستان عزیزم که تولدم را تبریک گفتند. امیدوارم که لایق مهربانی‌های شما باشم #نسیم_نجفی#مجری#روانشناس#تشکر#تولد#پارسینه#قدردانی#فالورهای_نازنیم#مصاحبه#دوستی#عشق#یک _دنیا_دعای_خیر
               پیشکش میکنم عشق دوستی و مهربانی را به قلبهایی که جز محبت نیاموختید،ممنون از همه عزیزانم ، همسر مهربانم ، خانواده نازنینم ، دوستان خوبم و همکاران بزرگوارم از راه دور و نزدیک که روز تولدم بیادم بودید از خداوند بزرگ صحت و سلامتی و عشق و امید و عزت نفس براتون خواهانم🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏 اگر عشق و دوستی در زندگی ات باشد… جای خالی خیلی چیزها برایت پُر می‌شود… اما اگر عشق نباشد… مهم نیست در زندگی ات چه چیزهایی داشته باشی… هرچه داشته باشی باز هم چیزی کم داری… . خدا رو شاکرم بخاطر عشقی که در لحظه لحظه‌ی زندگیم جاریه… و از خدا ممنونم که نگاه مهربونشو هیچ وقت از من و زندگیم دریغ نکرد و همیشه کنارم بوده… بهترینای دنیا قطعا در مُشت منه.. تولد کنارِ بهترینای زندگیم #نسیم_نجفی#مجری_گوینده#روانشناس_مثبت#تولد#زندگی_دوباره##زنده_باشید_و_برقرار#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند ممنونم از خواهر و دوست گلم بنفشه نازنینم بابت کلیپ زیباش و هدیه غافلگیر کننده اش❤️❤️❤️❤️ .
پیشکش میکنم عشق دوستی و مهربانی را به قلبهایی که جز محبت نیاموختید،ممنون از همه عزیزانم ، همسر مهربانم ، خانواده نازنینم ، دوستان خوبم و همکاران بزرگوارم از راه دور و نزدیک که روز تولدم بیادم بودید از خداوند بزرگ صحت و سلامتی و عشق و امید و عزت نفس براتون خواهانم🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️🙏 اگر عشق و دوستی در زندگی ات باشد… جای خالی خیلی چیزها برایت پُر می‌شود… اما اگر عشق نباشد… مهم نیست در زندگی ات چه چیزهایی داشته باشی… هرچه داشته باشی باز هم چیزی کم داری… . خدا رو شاکرم بخاطر عشقی که در لحظه لحظه‌ی زندگیم جاریه… و از خدا ممنونم که نگاه مهربونشو هیچ وقت از من و زندگیم دریغ نکرد و همیشه کنارم بوده… بهترینای دنیا قطعا در مُشت منه.. تولد کنارِ بهترینای زندگیم #نسیم_نجفی#مجری_گوینده#روانشناس_مثبت#تولد#زندگی_دوباره##زنده_باشید_و_برقرار#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند ممنونم از خواهر و دوست گلم بنفشه نازنینم بابت کلیپ زیباش و هدیه غافلگیر کننده اش❤️❤️❤️❤️ .
               🎂🎂 سخت ترین کار ممکن کپشن نوشتن برای این پستِ .. میگن اینجا دنیای مجازیِ اما من یقین دارم‌ تو حقیقی ترین مجازیِ دنیایی دلم میخواست بدونی تاچه حد از بودنت و داشتنت خوشحالم و به خودم میبالم و با وجودت احساس آرامش دارم باتمام‌ باورم و باتمام وجودم‌ ازت ممنونم‌ که هستی و حتی از دورترین فاصله ها نگرانمی و سعی میکنی مثل یک خواهر راهنمایی و درکم کنی و لبخند رو به لبم هدیه بدی... این پست و تقدیم میکنم به مهربونترین و دوست داشتنی ترین نسیم دنیا... زیباترین، خوش صداترین، مهربونترین و دوست داشتنی ترین نسیم تولدت و زادروز زمینی شدنت مبارکمون باشه😍 بهترینهارو برات آرزومندم مثل همیشه😘😘 تولدت مبارک جان دلم🎂🎂 ._ و ممنون از دوست نازنینم بابت خلق مجسمه زیبا و همکاری در عملی کردن سورپرایز تولد❤  #نسیم_نجفی #تولد اردیبهشت #کلیپ #مجسمه #سورپرایز #دوستت_دارم #بهترین_رفیق #مرسی_که_هستی #خدای_کوچک_من #عشق #همراه #دوست #تولدت_مبارک #بنفشه_نجفی_مجد
🎂🎂 سخت ترین کار ممکن کپشن نوشتن برای این پستِ .. میگن اینجا دنیای مجازیِ اما من یقین دارم‌ تو حقیقی ترین مجازیِ دنیایی دلم میخواست بدونی تاچه حد از بودنت و داشتنت خوشحالم و به خودم میبالم و با وجودت احساس آرامش دارم باتمام‌ باورم و باتمام وجودم‌ ازت ممنونم‌ که هستی و حتی از دورترین فاصله ها نگرانمی و سعی میکنی مثل یک خواهر راهنمایی و درکم کنی و لبخند رو به لبم هدیه بدی... این پست و تقدیم میکنم به مهربونترین و دوست داشتنی ترین نسیم دنیا... زیباترین، خوش صداترین، مهربونترین و دوست داشتنی ترین نسیم تولدت و زادروز زمینی شدنت مبارکمون باشه😍 بهترینهارو برات آرزومندم مثل همیشه😘😘 تولدت مبارک جان دلم🎂🎂 ._ و ممنون از دوست نازنینم بابت خلق مجسمه زیبا و همکاری در عملی کردن سورپرایز تولد❤ #نسیم_نجفی #تولد اردیبهشت #کلیپ #مجسمه #سورپرایز #دوستت_دارم #بهترین_رفیق #مرسی_که_هستی #خدای_کوچک_من #عشق #همراه #دوست #تولدت_مبارک #بنفشه_نجفی_مجد
               پرستو باشم و از بام هستی بخوانم نغمه‌های شوق و مستی سرودی سر کنم با خاطری شاد سرود عشق و آزادی ‌پرستی پرستو باشم از بامی به بامی صفای صبح را گویم سلامی بهاران را برم هر جا نَویدی جوانان را دهم هر سو پیامی تو هم روزی اگر پرسی ز حالم لب بامت ز حال دل بنالم وگر پروا کنم بر من نگیری که می‌ترسم زنی سنگی به بالم #شعر_نو#فریدون_مشیری#نسیم_نجفی#مجری#گوینده#استیج#تلویزیون#روانشناس_مثبت_نگر#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند
پرستو باشم و از بام هستی بخوانم نغمه‌های شوق و مستی سرودی سر کنم با خاطری شاد سرود عشق و آزادی ‌پرستی پرستو باشم از بامی به بامی صفای صبح را گویم سلامی بهاران را برم هر جا نَویدی جوانان را دهم هر سو پیامی تو هم روزی اگر پرسی ز حالم لب بامت ز حال دل بنالم وگر پروا کنم بر من نگیری که می‌ترسم زنی سنگی به بالم #شعر_نو#فریدون_مشیری#نسیم_نجفی#مجری#گوینده#استیج#تلویزیون#روانشناس_مثبت_نگر#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند
               🔷بهترین ساعات عمرم ساعاتی بود که به آموزش سپری شد 🔶عارفان علم عاشق میشوند بهترین مردم معلم میشوند عشق بادانش متمم میشود هرکه عاشق شد معلم میشود 🔹روز معلم بر کلیه همکاران عزیزم و کلیه کسانی که عمرشون و صرف آموزش کردند تبریک میگم #نسیم_نجفی#روز_معلم#عشق#آموزش#روانشناس_مثبت#مدرس_مهارتهای_زندگی#کودک_و _نوجوان#تبریک#مجری#گوینده_رادیو#مصاحبه#سایت_پارسینه
🔷بهترین ساعات عمرم ساعاتی بود که به آموزش سپری شد 🔶عارفان علم عاشق میشوند بهترین مردم معلم میشوند عشق بادانش متمم میشود هرکه عاشق شد معلم میشود 🔹روز معلم بر کلیه همکاران عزیزم و کلیه کسانی که عمرشون و صرف آموزش کردند تبریک میگم #نسیم_نجفی#روز_معلم#عشق#آموزش#روانشناس_مثبت#مدرس_مهارتهای_زندگی#کودک_و _نوجوان#تبریک#مجری#گوینده_رادیو#مصاحبه#سایت_پارسینه
               بازگشت به کار و شروع دوباره پرقدرت و پر انرژی و اما سوالی که شاید برای شما هم پیش آمده باشد 🌟با خستگی و سر درگمی بعد از تعطیلات چه کنیم؟؟؟ ▪️افراد در سرتاسر دنیا بعد از تعطیلات ممکن است به سختی و شاید، با کمی ناراحتی به سر کار برگردند. در واقع "خماری بعد از تعطیلات: ( )"، یک پدیده اثبات شده روانشناسی است. برای اینکه با روحیه و آمادگی کامل سر کارتان حاضر شوید چند نکته را رعایت کنید: ️⃣ به کل سال و اهدافی که بدنبال آن هستید، فکر کنید. استراحت در تعطیلات قرار است به شما کمک کند تا بهتر از گذشته به اهداف خود برسید. ️⃣ در روزهای اول بعد از تعطیلات، فشرده کار نکنید و زودتر به خانه بروید و از اضافه کاری پرهیز کنید. ️⃣ برنامه تفریحی کوتاهی بعد از ساعات کاری داشته باشید مثلا قدم زدن در پارک و ... ️⃣ با دوستان خود تجربیات سفر را به اشتراک بگذارید. این فرصت خوبی برای بهبود فضای ارتباطی و شناخت علایق بین شما است. ️⃣ سعی کنید حداقل یک عادت خوب را در سال جدید وارد زندگیتان کنید. ( این آخری خیلی مهم است) ./ #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_گرا#مدرس_مهارت های زندگی#مجریان_زن_ایران#تعطیلات#سال_نو#اجرا_استیج#زندگی_شاد گوینده_رادیو#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند#مدیر عامل_موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آوا#خدایا_سپاس_که_همراه و پشتیبان_منی#کلینیک_بینش_نوین
بازگشت به کار و شروع دوباره پرقدرت و پر انرژی و اما سوالی که شاید برای شما هم پیش آمده باشد 🌟با خستگی و سر درگمی بعد از تعطیلات چه کنیم؟؟؟ ▪️افراد در سرتاسر دنیا بعد از تعطیلات ممکن است به سختی و شاید، با کمی ناراحتی به سر کار برگردند. در واقع "خماری بعد از تعطیلات: ( )"، یک پدیده اثبات شده روانشناسی است. برای اینکه با روحیه و آمادگی کامل سر کارتان حاضر شوید چند نکته را رعایت کنید: ️⃣ به کل سال و اهدافی که بدنبال آن هستید، فکر کنید. استراحت در تعطیلات قرار است به شما کمک کند تا بهتر از گذشته به اهداف خود برسید. ️⃣ در روزهای اول بعد از تعطیلات، فشرده کار نکنید و زودتر به خانه بروید و از اضافه کاری پرهیز کنید. ️⃣ برنامه تفریحی کوتاهی بعد از ساعات کاری داشته باشید مثلا قدم زدن در پارک و ... ️⃣ با دوستان خود تجربیات سفر را به اشتراک بگذارید. این فرصت خوبی برای بهبود فضای ارتباطی و شناخت علایق بین شما است. ️⃣ سعی کنید حداقل یک عادت خوب را در سال جدید وارد زندگیتان کنید. ( این آخری خیلی مهم است) ./ #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_گرا#مدرس_مهارت های زندگی#مجریان_زن_ایران#تعطیلات#سال_نو#اجرا_استیج#زندگی_شاد گوینده_رادیو#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#زنان_خردمند_نغمه_افسردگی_سر_نمیدهند#مدیر عامل_موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آوا#خدایا_سپاس_که_همراه و پشتیبان_منی#کلینیک_بینش_نوین
               اغلب، قدرت یک لمس، یک لبخند یک کلمه‌ی محبت‌آمیز، یک گوشِ شنوا یک تعریف صادقانه، یا کوچک‌ترین توجه را دستِ کم می‌گیریم. در حالی که همه‌ی این‌ها می‌توانند به‌راحتی یک زندگی را از این رو به آن رو کنند. قانونى داريم كه هميشه ثابت است: "ما به محيطمان عادت ميكنيم" اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است. اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید. اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت. اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دم خور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است. "تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی" #نسیم_نجفی#گوینده_رادیو#روانشناس_مثبت#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#مجریان_زن_ایران#زنان_خردمند_نغمه_ی_افسردگی_سر_نمیدهند#راز شاد زیستن #نگار_صالحی#مزون#لباس#مانتو_مزونی
اغلب، قدرت یک لمس، یک لبخند یک کلمه‌ی محبت‌آمیز، یک گوشِ شنوا یک تعریف صادقانه، یا کوچک‌ترین توجه را دستِ کم می‌گیریم. در حالی که همه‌ی این‌ها می‌توانند به‌راحتی یک زندگی را از این رو به آن رو کنند. قانونى داريم كه هميشه ثابت است: "ما به محيطمان عادت ميكنيم" اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است. اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید. اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت. اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دم خور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است. "تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی" #نسیم_نجفی#گوینده_رادیو#روانشناس_مثبت#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#مجریان_زن_ایران#زنان_خردمند_نغمه_ی_افسردگی_سر_نمیدهند#راز شاد زیستن #نگار_صالحی#مزون#لباس#مانتو_مزونی
               زیباترین خانوم دکتردنیا 🌷🌷🌷 #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_نگر#سخنران_انگیزشی
زیباترین خانوم دکتردنیا 🌷🌷🌷 #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_نگر#سخنران_انگیزشی
               به نظر من ولنتاین ایرانی و خارجی نداره هر جای دنیا و طبق هر آداب و رسومی روز عشق وقتی جشن گرفته میشه و ادمها همدیگه رو به خاطر داشتنشون قدر دانی می کنند یعنی زندگی ادامه داره❤️یعنی عشق ❤️در ضمن ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ… ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺒﺎﺭﮎ#نسیم_نجفی#امیر_حسام#عشق#ولنتاین#ثمره_زندگیم#روانشناس_مجری_گوینده_استیج_تلویزیون#مجریان_زن_ایران#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#حال_خوب
به نظر من ولنتاین ایرانی و خارجی نداره هر جای دنیا و طبق هر آداب و رسومی روز عشق وقتی جشن گرفته میشه و ادمها همدیگه رو به خاطر داشتنشون قدر دانی می کنند یعنی زندگی ادامه داره❤️یعنی عشق ❤️در ضمن ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ… ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻣﺒﺎﺭﮎ#نسیم_نجفی#امیر_حسام#عشق#ولنتاین#ثمره_زندگیم#روانشناس_مجری_گوینده_استیج_تلویزیون#مجریان_زن_ایران#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا#خداوندا_سپاس_که_همراه_و_پشتیبان_منی#حال_خوب
               بریم برای یه اجرای فوق العاده در کنار برند خوب لوازم خانگی کندی در هتل المپیک در کنار دوستان خوبم. #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت#لوازم_خانگی_کندی#اجرا#مجریان_زن_ایران#هتل المپیک#دکتر_کامران_صحت
بریم برای یه اجرای فوق العاده در کنار برند خوب لوازم خانگی کندی در هتل المپیک در کنار دوستان خوبم. #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت#لوازم_خانگی_کندی#اجرا#مجریان_زن_ایران#هتل المپیک#دکتر_کامران_صحت
               #کارگاه #فرزندپروری با حضور اولیاء، مربیان مدیران و معلمان دلسوز مدارس منطقه ۱۶ تهران #نسیم_نجفی #محمد_علی_شفا #توسعه_مهارتهای_زندگی
#کارگاه #فرزندپروری با حضور اولیاء، مربیان مدیران و معلمان دلسوز مدارس منطقه ۱۶ تهران #نسیم_نجفی #محمد_علی_شفا #توسعه_مهارتهای_زندگی
               «خانه دوست کجاست؟» در افق بود که پرسید سوار. آسمان مکثی کرد. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت : «نرسیده به درخت ، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است ودر آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ، سر بدر می آرد ، پس به سمت گل تنهایی می پیچی ، دو قدم مانده به گل ، پای فواره جاوید اساطیر زمین مانی وترا ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا ، خش خشی می شنوی : کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا ، جوجه بردارد از لانه ی نور واز او می پرسی «خانه ی دوست کجاست.» #نسیم_نجفی#سفر#بنفشه_نجفی#دیدار#رفیق#عشق#اصفهان#خانه_دوست_کجاست؟؟#سهراب_سپهری
«خانه دوست کجاست؟» در افق بود که پرسید سوار. آسمان مکثی کرد. رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت : «نرسیده به درخت ، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است ودر آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ، سر بدر می آرد ، پس به سمت گل تنهایی می پیچی ، دو قدم مانده به گل ، پای فواره جاوید اساطیر زمین مانی وترا ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا ، خش خشی می شنوی : کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا ، جوجه بردارد از لانه ی نور واز او می پرسی «خانه ی دوست کجاست.» #نسیم_نجفی#سفر#بنفشه_نجفی#دیدار#رفیق#عشق#اصفهان#خانه_دوست_کجاست؟؟#سهراب_سپهری
               پشت هر کوه بلند،سبزه زاریست پر از یاد خدا وندر آن باغ کسی میخواند، که خدا هست ، دگر غصه چرا؟ آروز دارم : خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شام سیاهت نکند و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند. تولدت مبارک بانوی مهر و عاطفه. #نسیم_نجفی#مجریان_زن#تولد_تولد_تولدت_مبارک🎂😍❤️🌹👏☝️👌🐥😇👊👑🌺🐤💐💥💫✨❤️💛💚💙💜🙆💓💞💕#بازیگر#معصومه_کریمی#دوست#مهربان
پشت هر کوه بلند،سبزه زاریست پر از یاد خدا وندر آن باغ کسی میخواند، که خدا هست ، دگر غصه چرا؟ آروز دارم : خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شام سیاهت نکند و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند. تولدت مبارک بانوی مهر و عاطفه. #نسیم_نجفی#مجریان_زن#تولد_تولد_تولدت_مبارک🎂😍❤️🌹👏☝️👌🐥😇👊👑🌺🐤💐💥💫✨❤️💛💚💙💜🙆💓💞💕#بازیگر#معصومه_کریمی#دوست#مهربان
               _ یک دیدار غیر منتظره با استاد قدیمم #دکتر_آزمندیان عزیز و یک روز عالی در همایش #لایف_کوچینگ موسسه کوچینگ #حامین استاد #امید_علایی از کانادا استاد #مسچی استاد #شهرام_اسلامی مجری توانمند و دوست خوبم #نسیم_نجفی #محمد_علی_شفا مدرس #مهارتهای_فردی مدرس #مهارتهای_زندگی ..
_ یک دیدار غیر منتظره با استاد قدیمم #دکتر_آزمندیان عزیز و یک روز عالی در همایش #لایف_کوچینگ موسسه کوچینگ #حامین استاد #امید_علایی از کانادا استاد #مسچی استاد #شهرام_اسلامی مجری توانمند و دوست خوبم #نسیم_نجفی #محمد_علی_شفا مدرس #مهارتهای_فردی مدرس #مهارتهای_زندگی ..
               🌷🌸🌼🌹 . ._ ❤ . روز جهانی ایدز نزدیکه. حواسمون به خودمون و رفتارامون باشه. چون میدونین که ایدز یه بیماری رفتاریه. نه فقط این روزا حواسمون باشه بلکه همیشه. این مناسبتا یه بهانه ست واسه یادآوری وگرنه ایدز که همیشه هست😊 . #انجمن_احیا #گروه_احیا #احیا #توانیاب #ایدز #نسیم_نجفی #اچ_آی_وی #رادیوجوان #مجری #صداوسیما #آگاهی #تست_ایدز #آزمایش_ایدز #روز_جهانی_ایدز
🌷🌸🌼🌹 . ._ ❤ . روز جهانی ایدز نزدیکه. حواسمون به خودمون و رفتارامون باشه. چون میدونین که ایدز یه بیماری رفتاریه. نه فقط این روزا حواسمون باشه بلکه همیشه. این مناسبتا یه بهانه ست واسه یادآوری وگرنه ایدز که همیشه هست😊 . #انجمن_احیا #گروه_احیا #احیا #توانیاب #ایدز #نسیم_نجفی #اچ_آی_وی #رادیوجوان #مجری #صداوسیما #آگاهی #تست_ایدز #آزمایش_ایدز #روز_جهانی_ایدز
               یک اجرای بی نظیر (در جا زدن ممنوع)با سطح بالای انرژی در کنار بهترین سخنران انگیزشی ایران دکتر محتشمی بزرگوار . همایش بعدی و در ۲۸ دی ماه از دست ندید دوستانم #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_گرا#مجریان_زن_ایران#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#همایش#دکتر_محتشمی#دکتر_حیدری#دکتر_نغمه گو#دکتر_تابع جماعت#همکران#درجا _زدن_ممنوع#کلینیک_بینش_نوین#زنان_خردمند_نغمه_ی_افسردگی_سر_نمیدهند#جملات_تاكيدي_مثبت#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا #زندگی#خدایا_سپاس_که_همراه و پشتیبان منی
یک اجرای بی نظیر (در جا زدن ممنوع)با سطح بالای انرژی در کنار بهترین سخنران انگیزشی ایران دکتر محتشمی بزرگوار . همایش بعدی و در ۲۸ دی ماه از دست ندید دوستانم #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_گرا#مجریان_زن_ایران#سخنران_انگیزشی_مثبت_زن#همایش#دکتر_محتشمی#دکتر_حیدری#دکتر_نغمه گو#دکتر_تابع جماعت#همکران#درجا _زدن_ممنوع#کلینیک_بینش_نوین#زنان_خردمند_نغمه_ی_افسردگی_سر_نمیدهند#جملات_تاكيدي_مثبت#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا #زندگی#خدایا_سپاس_که_همراه و پشتیبان منی
               #نسیم_نجفی
               ایرانگردی با رویکرد آموزش و تربیت فرزند دوستان خوبم فردا چهارشنبه در پارک شهر جمع میشیم و باهم در مورد تربیت کودکان گفتگو میکنیم با حضور پدر و مادر های عزیز کیش وند 🔹یک روز پر هیجان و علمی🔶در کنار فرزندان دلبندتان 🔹پارک شهر 🔶تجربه ای فراموش نشدنی 🔴با حضور نسیم نجفی روانشناس کودک و نوجوان☑️ مجری صدا و سیما☑️ ☑️مدرس مهارت های زندگی منتظرتونیم پدر و مادر های نازنین❤️❤️❤️❤️ #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_نگر#مجری و گوینده#کودک#تربیت#تور_آموزشی_کودک#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم#مهارت های_زندگی#مریم_کهریزی#مدیر _برنامه_کیش#ایران_گردی_آموزشی_تفریحی
ایرانگردی با رویکرد آموزش و تربیت فرزند دوستان خوبم فردا چهارشنبه در پارک شهر جمع میشیم و باهم در مورد تربیت کودکان گفتگو میکنیم با حضور پدر و مادر های عزیز کیش وند 🔹یک روز پر هیجان و علمی🔶در کنار فرزندان دلبندتان 🔹پارک شهر 🔶تجربه ای فراموش نشدنی 🔴با حضور نسیم نجفی روانشناس کودک و نوجوان☑️ مجری صدا و سیما☑️ ☑️مدرس مهارت های زندگی منتظرتونیم پدر و مادر های نازنین❤️❤️❤️❤️ #نسیم_نجفی#روانشناس_مثبت_نگر#مجری و گوینده#کودک#تربیت#تور_آموزشی_کودک#موسسه_مثبت_اندیشان_نسیم#مهارت های_زندگی#مریم_کهریزی#مدیر _برنامه_کیش#ایران_گردی_آموزشی_تفریحی
               . صدا... صدا... صدا تنها صداست که می ماند.... افتخار میزبانی سرکار خانم نسیم نجفی مجری و گوینده رادیو و تلوزیون و جناب آقای عرفان فکری جهانگرد،ایرانگرد و طبیعت گرد بزرگ کشورمان #کافه_اتفاق #کافه_گردی #کافه_یاب #کافهرستوران #کافه_تهرون #کافه_گرد #کافه_رستوران #کافهگردی #کافه_نشینی #کافه_گالری #کافه_هنر #رادیو #رادیو_تلویزیون #تلوزیون #آرتیست #مجری #گوینده #نسیم_نجفی #نسیم_نجفی_مجری_گوینده_استیج_تلویزیون #جهانگردی #ایرانگردی #طبیعت #طبیعتگردی #توریست #توریستی_گردشگری #سفر #عرفان_فکری
               . شبی خاطره انگیز همراه با بانو #نسیم_نجفی در تالار محراب که به تماشای تئاتر زیبای " تروکاژ " با هنرمندی دوستان هنرمندم #علی_ابراهیمی نازنین و #سوده_ازقندی عزیز نشستیم. پیشنهاد میکنم این کار جدید و نو رو از دست ندین. #تئاتر#تروکاژ#سالن_محراب#هنر#نمایش#بازیگر#هنرمندان#اجرا
. شبی خاطره انگیز همراه با بانو #نسیم_نجفی در تالار محراب که به تماشای تئاتر زیبای " تروکاژ " با هنرمندی دوستان هنرمندم #علی_ابراهیمی نازنین و #سوده_ازقندی عزیز نشستیم. پیشنهاد میکنم این کار جدید و نو رو از دست ندین. #تئاتر#تروکاژ#سالن_محراب#هنر#نمایش#بازیگر#هنرمندان#اجرا
               #نسیم_نجفی
               . امیدوارم هفت روز این هفته شانس بهتون رو کنه و دلتون سرشار از شادی و خوشی باشه #هفت_هفت_نود_و_هفت #نسیم_نجفی #گوینده_مدرس_روانشناس_مثبت_نگر #باشگاه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا #کلیپ #ادیت #بنفشه ._ ./
. امیدوارم هفت روز این هفته شانس بهتون رو کنه و دلتون سرشار از شادی و خوشی باشه #هفت_هفت_نود_و_هفت #نسیم_نجفی #گوینده_مدرس_روانشناس_مثبت_نگر #باشگاه_مثبت_اندیشان_نسیم_آریا #کلیپ #ادیت #بنفشه ._ ./
               امیدوارم هفت روز این هفته شانس بهتون رو کنه و دلتون سرشار از شادی و خوشی باشه #کلیپ #نسیم_نجفی #گوینده_مدرس_روانشناس_مثبت_نگر#بنفشه_نجفی#روانشناس#رفیق .
امیدوارم هفت روز این هفته شانس بهتون رو کنه و دلتون سرشار از شادی و خوشی باشه #کلیپ #نسیم_نجفی #گوینده_مدرس_روانشناس_مثبت_نگر#بنفشه_نجفی#روانشناس#رفیق .
               زی زبل هم فردا میره مهدکودک😊😊مرسی از صبای عزیز بابت صدای عروسکم و جان بخشی به آقا زی زبل روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد پائیز که آغاز می‌شود تمام مردم شهر انگار حال و هوای دیگری دارند. کوچه‌ها، خیابان‌ها و درختان حتی از آغاز این فصل در شور و غوغایی دیگرند. روز اول پائیز پایت را که از خانه بیرون می‌گذاری عطری تازه به مشامت می‌رسد. عطر برگ‌های زرد، عطر شادی‌های کودکانه، بوی کاغذ، بوی مهر. به هر سمتی که نگاه می‌کنی کیف‌های رنگارنگ و لباس‌های فرم کوچک و دوست‌داشتنی را می‌بینی که در تن بچه‌های دبستانی زیبایی و طراوتی دو چندان دارند. روز اول مهر برای تمام مردم شهر روز آغاز است. آغاز سال تحصیلی، آغاز تجربه‌های تازه، دوستی‌های تازه، دنیای تازه و خاطرات. اول مهر برای همه روز شروع مدرسه‌هاست. چه برای کسانی که از واپسین روزهای تابستان در تدارک این روز و روزهای پیش رویش بوده‌اند و چه برای کسانی که مدرسه‌های‌شان پشت زمان‌ها جا مانده است. محال است وقتی شور و غوغای دبستانی‌ها را می‌بینی و صدای زنگ مدرسه و بلندگوی آن به گوشت می‌رسد دلت برای لحظه‌ای جای آن‌ها بودن تنگ نشود و دفتر کاهی خاطراتت ورق نخورد. اما گذشته از تمام احساسات خفته و تازه‌ای که با اولین روز مهرماه در دلت جوانه می‌زند، روز اول مهر، روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد است. روزی که انسان را از کودکی‌ها، تاریکی‌ها و ناشناخته‌ها به مرور زمان به دنیای روشن آگاهی و بینش هدایت می‌کند و یافته‌های بشری را به او می‌آموزد. قدرت تفکر و تعقل یکی از برترین نعمت‌هایی است که خداوند سبحان به بنده هاش داده. #نسیم_نجفی#مجریان_زن_ایران#مدرس_مهارتهای_زندگی#روانشناسی_مثبت_گرا#صبا_مهر#عروسک_گردان#عسلویه#شرکت_نفت#مهر#بازگشایی_مدارس#تبریک#آموزش.
زی زبل هم فردا میره مهدکودک😊😊مرسی از صبای عزیز بابت صدای عروسکم و جان بخشی به آقا زی زبل روز اول مهر؛ روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد پائیز که آغاز می‌شود تمام مردم شهر انگار حال و هوای دیگری دارند. کوچه‌ها، خیابان‌ها و درختان حتی از آغاز این فصل در شور و غوغایی دیگرند. روز اول پائیز پایت را که از خانه بیرون می‌گذاری عطری تازه به مشامت می‌رسد. عطر برگ‌های زرد، عطر شادی‌های کودکانه، بوی کاغذ، بوی مهر. به هر سمتی که نگاه می‌کنی کیف‌های رنگارنگ و لباس‌های فرم کوچک و دوست‌داشتنی را می‌بینی که در تن بچه‌های دبستانی زیبایی و طراوتی دو چندان دارند. روز اول مهر برای تمام مردم شهر روز آغاز است. آغاز سال تحصیلی، آغاز تجربه‌های تازه، دوستی‌های تازه، دنیای تازه و خاطرات. اول مهر برای همه روز شروع مدرسه‌هاست. چه برای کسانی که از واپسین روزهای تابستان در تدارک این روز و روزهای پیش رویش بوده‌اند و چه برای کسانی که مدرسه‌های‌شان پشت زمان‌ها جا مانده است. محال است وقتی شور و غوغای دبستانی‌ها را می‌بینی و صدای زنگ مدرسه و بلندگوی آن به گوشت می‌رسد دلت برای لحظه‌ای جای آن‌ها بودن تنگ نشود و دفتر کاهی خاطراتت ورق نخورد. اما گذشته از تمام احساسات خفته و تازه‌ای که با اولین روز مهرماه در دلت جوانه می‌زند، روز اول مهر، روز پا گذاشتن به دنیای بی‌حد و حصر دانایی و خرد است. روزی که انسان را از کودکی‌ها، تاریکی‌ها و ناشناخته‌ها به مرور زمان به دنیای روشن آگاهی و بینش هدایت می‌کند و یافته‌های بشری را به او می‌آموزد. قدرت تفکر و تعقل یکی از برترین نعمت‌هایی است که خداوند سبحان به بنده هاش داده. #نسیم_نجفی#مجریان_زن_ایران#مدرس_مهارتهای_زندگی#روانشناسی_مثبت_گرا#صبا_مهر#عروسک_گردان#عسلویه#شرکت_نفت#مهر#بازگشایی_مدارس#تبریک#آموزش.
               #نسیم_نجفی
               نسیم نجفی اقدم؛ دختری‌ست که دو روز قبل بدلیل فیلتر شدن ویدیوهایش از سوی یوتیوب، حمله‌ای مسلحانه را به ساختمان یوتیوب ترتیب داد و بعد از زخمی کردن سه نفر خودش را با یک تیر خلاص کرد. یک ماه قبل در ماجرایی دیگر پسر و دختری برای بالا بردن فالوورهایشان در یوتیوب، مانور دیگری به راه انداختند. پسر در یک ویدیو کتابی قطور را جلوی سینه‌ی خودش می‌گیرد و از دوست دخترش می‌خواهد با کُلت به سمت او شلیک کند تا همه ببینند که گلوله از کتاب رد نمی‌شود. گلوله البته رد شد، پسر در عرض چند ثانیه مُرد و دختر به جرم شلیک به او برای شش ماه زندان افتاد. •«چطور می‌توان به یک سلبریتی بدل شد؟» بنظر می‌رسد این پرسش به مسئله‌ای کاملن جدی و پیچیده در جهان مدرن بدل شده باشد. در این جهانِ تازه مفهوم «زندگی» دچار نوعی اختلال معنا شده و «زندگی کردن» به لحظاتِ «دیده شدن» تغییر معنا داده است. پهنه‌ی سابقن وسیعِ «زندگی» در حال کوچک شدن و آب رفتن است. آیا حالا دیگر می‌توان لحظات تنها بودن و مطالعه در یک اتاق را جزو غیر قابل انکاری از «زندگی» و «تجربه‌ی زیسته‌»ی یک فرد بحساب آورد؟ پاسخِ شهروند/کاربرِ جهان مدرن به وضوح این خواهد بود: اگر عکس/ویدیویی از تنهایی شما در اتاق و یا جمله‌ای به اشتراک گذاشته شده از کتابی که خانده‌ایده موجود باشد، و در یک کلام اگر در «تنهایی محض» خودتان به نوعی «قابل مشاهده» باشید، مشغول «زندگی کردن» بوده‌اید در غیر اینصورت لحظه‌ی قطعیِ شما قابل تردید است. بله؛ واقعیت این است که مفهوم «زیستن» در حال محدود شدن به دقایقی‌ست که همه در آن مشغول «نشان دادن» خودمان بوده‌ایم. لحظه‌ای که قابل مشاهده نباشد، وجود ندارد و با چنین پیشفرضی «سلبریتی» کسی‌ست که بیش از هر فرد دیگری مشغول زندگی کردن و تجربه‌ی زندگی‌ست. او در مقایسه با سایر کاربران سهم بسیار بزرگ‌تری از «زندگی» را تجربه می‌کند چرا که در تمام لحظات قابل «دیده شدن» است. آنچه که نسیم نجفی را به خودکشی کشانده اما کوچک کردن سهم او از زندگی‌ست. یوتیوب با فیلتر کردن ویدیوهای نسیم، امکان «زندگی» در معنای موسع‌اش را از او گرفته و تلویحن او را به «مرگ» دعوت کرده است. #نسیم_نجفی_اقدم اما چکار کرده؟ او برای زنده ماندن دست به اسلحه برده، و در مبارزه‌ای نمادین با نهادی که عامل «دیده نشدن» و «فیلترینگ» او بود، واقعن مُرده است! . #سعیده_کشاورزی #سلبریتی #سلبریتی_ها #اینستاگرام #نسیم_نجفی #یوتیوب #فیلترینگ
نسیم نجفی اقدم؛ دختری‌ست که دو روز قبل بدلیل فیلتر شدن ویدیوهایش از سوی یوتیوب، حمله‌ای مسلحانه را به ساختمان یوتیوب ترتیب داد و بعد از زخمی کردن سه نفر خودش را با یک تیر خلاص کرد. یک ماه قبل در ماجرایی دیگر پسر و دختری برای بالا بردن فالوورهایشان در یوتیوب، مانور دیگری به راه انداختند. پسر در یک ویدیو کتابی قطور را جلوی سینه‌ی خودش می‌گیرد و از دوست دخترش می‌خواهد با کُلت به سمت او شلیک کند تا همه ببینند که گلوله از کتاب رد نمی‌شود. گلوله البته رد شد، پسر در عرض چند ثانیه مُرد و دختر به جرم شلیک به او برای شش ماه زندان افتاد. •«چطور می‌توان به یک سلبریتی بدل شد؟» بنظر می‌رسد این پرسش به مسئله‌ای کاملن جدی و پیچیده در جهان مدرن بدل شده باشد. در این جهانِ تازه مفهوم «زندگی» دچار نوعی اختلال معنا شده و «زندگی کردن» به لحظاتِ «دیده شدن» تغییر معنا داده است. پهنه‌ی سابقن وسیعِ «زندگی» در حال کوچک شدن و آب رفتن است. آیا حالا دیگر می‌توان لحظات تنها بودن و مطالعه در یک اتاق را جزو غیر قابل انکاری از «زندگی» و «تجربه‌ی زیسته‌»ی یک فرد بحساب آورد؟ پاسخِ شهروند/کاربرِ جهان مدرن به وضوح این خواهد بود: اگر عکس/ویدیویی از تنهایی شما در اتاق و یا جمله‌ای به اشتراک گذاشته شده از کتابی که خانده‌ایده موجود باشد، و در یک کلام اگر در «تنهایی محض» خودتان به نوعی «قابل مشاهده» باشید، مشغول «زندگی کردن» بوده‌اید در غیر اینصورت لحظه‌ی قطعیِ شما قابل تردید است. بله؛ واقعیت این است که مفهوم «زیستن» در حال محدود شدن به دقایقی‌ست که همه در آن مشغول «نشان دادن» خودمان بوده‌ایم. لحظه‌ای که قابل مشاهده نباشد، وجود ندارد و با چنین پیشفرضی «سلبریتی» کسی‌ست که بیش از هر فرد دیگری مشغول زندگی کردن و تجربه‌ی زندگی‌ست. او در مقایسه با سایر کاربران سهم بسیار بزرگ‌تری از «زندگی» را تجربه می‌کند چرا که در تمام لحظات قابل «دیده شدن» است. آنچه که نسیم نجفی را به خودکشی کشانده اما کوچک کردن سهم او از زندگی‌ست. یوتیوب با فیلتر کردن ویدیوهای نسیم، امکان «زندگی» در معنای موسع‌اش را از او گرفته و تلویحن او را به «مرگ» دعوت کرده است. #نسیم_نجفی_اقدم اما چکار کرده؟ او برای زنده ماندن دست به اسلحه برده، و در مبارزه‌ای نمادین با نهادی که عامل «دیده نشدن» و «فیلترینگ» او بود، واقعن مُرده است! . #سعیده_کشاورزی #سلبریتی #سلبریتی_ها #اینستاگرام #نسیم_نجفی #یوتیوب #فیلترینگ
               😊😊 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود پ ن: چند ساعت پر از حس خوب و قشنگ با نسیم بانوی پرانرژی و دوست داشتنی و گرم کسیکه انگار سالهاست که میشناسمش... به امید تکرار مجدداین لحظات ناب😉😉😉😉 #دیدار #نسیم_نجفی #دوست #همکار #بنفشه_نجفی_مجد
😊😊 اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود پ ن: چند ساعت پر از حس خوب و قشنگ با نسیم بانوی پرانرژی و دوست داشتنی و گرم کسیکه انگار سالهاست که میشناسمش... به امید تکرار مجدداین لحظات ناب😉😉😉😉 #دیدار #نسیم_نجفی #دوست #همکار #بنفشه_نجفی_مجد