عکس های جدید "نتایج انتخابات ریاست جمهوری" در تلگرام

               جهل و ترس . . 👈در کشوری که مردمش روزانهدقیقه مطالعه داشته باشند ، ترساندن مردم توسط شیخ حسن روحانی بادروغ دیوار کشی در پیاده رو ها و اعدام دختران مانتویی!! بوسیله رقبایش تعجب کردن ندارد . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               . شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
. شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               رآی مردم حق الناس است . . شورای نگهبان مصلحت اندیشی را کنار بگذارد . . مهدویون روی شجاعت آیت الله جنتی حساب میکند . . این پست صرفا به درخواست مخاطبان گذاشته شده از نظر مهدویون انتخابات تمام شده است تا رای نهایی شورای نگهبان. . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
رآی مردم حق الناس است . . شورای نگهبان مصلحت اندیشی را کنار بگذارد . . مهدویون روی شجاعت آیت الله جنتی حساب میکند . . این پست صرفا به درخواست مخاطبان گذاشته شده از نظر مهدویون انتخابات تمام شده است تا رای نهایی شورای نگهبان. . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
شهید سید مرتضی #آوینی: . . 🔹فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! . . 🔹 سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! . . 🔹تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! . . 🔹مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! . . 🔹اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! . . 👈حزب اللهی بودن را با همه تراژدی هایش دوست دارم. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #تقلب #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               🔴 مبارزه با فساد و فریب ادامه دارد.... خب، چند ماه پر تلاش و یک ماه هیجانی و سخت رو پشت سر گذاشتیم سؤال کردیم، فحش خوردیم نقد کردیم، فحش خوردیم تشویق کردیم، فحش خوردیم دفاع کردیم، فحش خوردیم مبارزه کردیم، فحش خوردیم انتخاب کردیم، فحش خوردیم در انتخابات شکست خوردیم، فحش خوردیم و این چرخه پایانی ندارد اما نه سرخورده می شویم، نه پا پس میکشیم. . . 👈مبارزه همچنان ادامه دارد... . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
🔴 مبارزه با فساد و فریب ادامه دارد.... خب، چند ماه پر تلاش و یک ماه هیجانی و سخت رو پشت سر گذاشتیم سؤال کردیم، فحش خوردیم نقد کردیم، فحش خوردیم تشویق کردیم، فحش خوردیم دفاع کردیم، فحش خوردیم مبارزه کردیم، فحش خوردیم انتخاب کردیم، فحش خوردیم در انتخابات شکست خوردیم، فحش خوردیم و این چرخه پایانی ندارد اما نه سرخورده می شویم، نه پا پس میکشیم. . . 👈مبارزه همچنان ادامه دارد... . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               🔴 مبارزه با فساد و فریب ادامه دارد.... خب، چند ماه پر تلاش و یک ماه هیجانی و سخت رو پشت سر گذاشتیم سؤال کردیم، فحش خوردیم نقد کردیم، فحش خوردیم تشویق کردیم، فحش خوردیم دفاع کردیم، فحش خوردیم مبارزه کردیم، فحش خوردیم انتخاب کردیم، فحش خوردیم در انتخابات شکست خوردیم، فحش خوردیم و این چرخه پایانی ندارد اما نه سرخورده می شویم، نه پا پس میکشیم. . . 👈مبارزه همچنان ادامه دارد... . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
🔴 مبارزه با فساد و فریب ادامه دارد.... خب، چند ماه پر تلاش و یک ماه هیجانی و سخت رو پشت سر گذاشتیم سؤال کردیم، فحش خوردیم نقد کردیم، فحش خوردیم تشویق کردیم، فحش خوردیم دفاع کردیم، فحش خوردیم مبارزه کردیم، فحش خوردیم انتخاب کردیم، فحش خوردیم در انتخابات شکست خوردیم، فحش خوردیم و این چرخه پایانی ندارد اما نه سرخورده می شویم، نه پا پس میکشیم. . . 👈مبارزه همچنان ادامه دارد... . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
               . ا ﷽ ا ⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩ محوطه دانشکده ادبیات  اردیبهشت  شنبه *امروز #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری اعلام شد. *به ملّت عزیز ایران تبریک عرض میکنم که افتخاری دیگر آفریدند و در انتخابات به صورت پرشور شرکت کردند. ایشالا پشیمون نشن کسانی که دوباره به شیخ بنفش اعتماد کردن.😑 خدا عاقبت ما و شما رو ختم به خیر کنه.😪 تقصیر نظام نندازین خوبه😕 . #و_اما_اصل_مطلب: ¤من اصلا بی خیال این حرفا😜،امروز در حال عکس انداختن در محوطه ی دانشکده بودم.😊😊 ¤کلاس ها هم که به جز کلاس ساعت هشت بقیه رو کنسل کردیم یا کنسل شدن. *ولی خدایی دوست ترکیه ای ما (قدیر یشیلداغ) هم عجب ایده هایی داره ها!!! *دیدم اینجا ایستاد میگه ازم عکس بگیرین. *منم دلم خواست اینجا بایستم عکس بگیرم.😁😁 البته قصد واقعی من این بود که برای حرف های ابتدای این پست یه بهانه ای داشته باشم. هرچند رضا می‌گفت عکس برگه ی رای خودت به آقای رئیسی رو بذار.ولی نخواستم بزنم تو ذوق یه عده.گناه دارن خو . :-)دیگه تقریبا آخرین عکس های محوطه ی دانشکده تو این ترمه. ?? اسم این گلی که جلومه رو کی بلده؟؟؟ هرکی جواب بده یه افتخار بزرگ نصیبش میشه. . پ ن: هدف اصلی این پست رو فراموش نکنین: خودت کردی و لعنت بر عقل خرابت باد. . #اعلام_نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #دوره_دوازدهم #شیخ_بنفش #حاصل_تکرار #اعتماد #غربت #سید_مظلومان #مدیر_جهادی #سید_ابراهیم_رئیس_الساداتی #رئیسی #بهانه #عقل_خراب ⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩ صفحه اینستاگرام کاشف محمّد جعفرزاده وبلاگ: ... ://./ کانال تلگرامی دیوان کاشف👆👆
. ا ﷽ ا ⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩ محوطه دانشکده ادبیات اردیبهشت شنبه *امروز #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری اعلام شد. *به ملّت عزیز ایران تبریک عرض میکنم که افتخاری دیگر آفریدند و در انتخابات به صورت پرشور شرکت کردند. ایشالا پشیمون نشن کسانی که دوباره به شیخ بنفش اعتماد کردن.😑 خدا عاقبت ما و شما رو ختم به خیر کنه.😪 تقصیر نظام نندازین خوبه😕 . #و_اما_اصل_مطلب: ¤من اصلا بی خیال این حرفا😜،امروز در حال عکس انداختن در محوطه ی دانشکده بودم.😊😊 ¤کلاس ها هم که به جز کلاس ساعت هشت بقیه رو کنسل کردیم یا کنسل شدن. *ولی خدایی دوست ترکیه ای ما (قدیر یشیلداغ) هم عجب ایده هایی داره ها!!! *دیدم اینجا ایستاد میگه ازم عکس بگیرین. *منم دلم خواست اینجا بایستم عکس بگیرم.😁😁 البته قصد واقعی من این بود که برای حرف های ابتدای این پست یه بهانه ای داشته باشم. هرچند رضا می‌گفت عکس برگه ی رای خودت به آقای رئیسی رو بذار.ولی نخواستم بزنم تو ذوق یه عده.گناه دارن خو . :-)دیگه تقریبا آخرین عکس های محوطه ی دانشکده تو این ترمه. ?? اسم این گلی که جلومه رو کی بلده؟؟؟ هرکی جواب بده یه افتخار بزرگ نصیبش میشه. . پ ن: هدف اصلی این پست رو فراموش نکنین: خودت کردی و لعنت بر عقل خرابت باد. . #اعلام_نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #دوره_دوازدهم #شیخ_بنفش #حاصل_تکرار #اعتماد #غربت #سید_مظلومان #مدیر_جهادی #سید_ابراهیم_رئیس_الساداتی #رئیسی #بهانه #عقل_خراب ⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩ صفحه اینستاگرام کاشف محمّد جعفرزاده وبلاگ: ... ://./ کانال تلگرامی دیوان کاشف👆👆
               کام همگی شیرین الان این آبنبات بیشتر میچسبه #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #با_روحانی_تا_ #با_جهانگیری_تا_
کام همگی شیرین الان این آبنبات بیشتر میچسبه #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #با_روحانی_تا_ #با_جهانگیری_تا_
               #فوری...نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد . 🔸وزارت کشور نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری را از ۳۸۹۱۴۴۷۰ رای صحیح به این ترتیب اعلام کرد: . . 🔹روحانی: ۲۲۷۹۶۴۶۸ . . 🔹رئیسی: ۱۵۴۵۲۱۹۴ . . 🔹میرسلیم: ۴۵۵۲۱۱ . . 🔹هاشمی‌طبا: ۲۱۰۵۹۷ . . 🔸نتایج تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. . . #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات
#فوری...نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد . 🔸وزارت کشور نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری را از ۳۸۹۱۴۴۷۰ رای صحیح به این ترتیب اعلام کرد: . . 🔹روحانی: ۲۲۷۹۶۴۶۸ . . 🔹رئیسی: ۱۵۴۵۲۱۹۴ . . 🔹میرسلیم: ۴۵۵۲۱۱ . . 🔹هاشمی‌طبا: ۲۱۰۵۹۷ . . 🔸نتایج تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. . . #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات
               #فوری......🔺وزارت کشور نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری را از ۲۵۱۸۲۳۱۰ رای صحیح به این ترتیب اعلام کرد: . . 🔹روحانی: ۱۴۶۱۹۸۴۸ . . 🔹رئیسی: ۱۰۱۲۵۸۵۵ . . 🔹میرسلیم: ۲۹۷۲۷۶ . . 🔹هاشمی‌طبا: ۱۳۹۳۳۱ . . #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری
#فوری......🔺وزارت کشور نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری را از ۲۵۱۸۲۳۱۰ رای صحیح به این ترتیب اعلام کرد: . . 🔹روحانی: ۱۴۶۱۹۸۴۸ . . 🔹رئیسی: ۱۰۱۲۵۸۵۵ . . 🔹میرسلیم: ۲۹۷۲۷۶ . . 🔹هاشمی‌طبا: ۱۳۹۳۳۱ . . #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری
               دمنوشی ک تحولی بزرگ در نوشیدنی ایجاد کرد ‎راه ارتباطی تلگرام 🌱☕️🌱☕️ ⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣ 🌱☕️🌱☕️ ‎#نیوشانیک #ورزش #سلامت #سلامتی #ایران #اصفهان #اهواز #لاغری #تندرستی    #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #روحانی_
دمنوشی ک تحولی بزرگ در نوشیدنی ایجاد کرد ‎راه ارتباطی تلگرام 🌱☕️🌱☕️ ⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣⃣ 🌱☕️🌱☕️ ‎#نیوشانیک #ورزش #سلامت #سلامتی #ایران #اصفهان #اهواز #لاغری #تندرستی #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #روحانی_
               ⭕️قحطی برگ رای در دولت همایونی . . وزارت کشور میلیون برگ رای برای انتخابات چاپ کرده اما مردم مشهد مقدس از ظهر امروز که به برخی حوزه های اخذ رای مراجعه می کنند، می شنوند که تعرفه تمام شده و فعلا نمی توانند رای بگیرند ! عصر چاپار و عهد قلقلک میرزا هم بود ،باید مشکل به سادگی حل می شد. گویا مردم وقتی رایشان رای است که نام همایونی رئیس دولت اشراف را بنویسند و لا غیر! جرم مردم مشهد این است که میان "کارناوال و کنسرت بازیگران و هنرمندانی که پول هنگفت گرفتند و به مشهد رفتند" و همایش دوستداران خادم الرضا (ع) ، دومی را ترجیح دادند. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات
⭕️قحطی برگ رای در دولت همایونی . . وزارت کشور میلیون برگ رای برای انتخابات چاپ کرده اما مردم مشهد مقدس از ظهر امروز که به برخی حوزه های اخذ رای مراجعه می کنند، می شنوند که تعرفه تمام شده و فعلا نمی توانند رای بگیرند ! عصر چاپار و عهد قلقلک میرزا هم بود ،باید مشکل به سادگی حل می شد. گویا مردم وقتی رایشان رای است که نام همایونی رئیس دولت اشراف را بنویسند و لا غیر! جرم مردم مشهد این است که میان "کارناوال و کنسرت بازیگران و هنرمندانی که پول هنگفت گرفتند و به مشهد رفتند" و همایش دوستداران خادم الرضا (ع) ، دومی را ترجیح دادند. . . . . . #روحانی #رئیسی #احمدی_نژاد #قالیباف #نتیجه_انتخابات #حسن_روحانی #ابراهیم_ریسی #انتخابات #انتخابات_ #هنرمندان #دولت #استقلال #پرسپولیس #رهبر #قاسم_سلیمانی #خامنه_ای #امام #امام_خامنه_ای #اصلاحات #اصلاح_طلبان #مناظره #مناظره_زنده #رهبر_انقلاب #نظرسنجی #آمار #نتایج_انتخابات_ریاست_جمهوری #نتایج_رای_گیری #حقوق_نجومی #سهام_عدالت #نتایج_انتخابات