لیست کانال های سیاسی

   علوم سیاسی شهید بهشتی

علوم سیاسی شهید بهشتی

1 000 members

با درود و احترام انجمن علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آشنایی با شما را موجب مباهات و خرسندی خود می داند.

   روب رو

روب رو

575 members

رو به روی خط قرمزهای الکی مطبوعات ایران

   اندیشکده روابط بین الملل

اندیشکده روابط بین الملل

1 776 members

http://irtt.ir

   سپاه ایران

سپاه ایران

50 277 members

#سپاه_ایران #سپاه_پاسدار_انقلاب_است اخبار سپاه و تحولات روز منطقه کانال وابسته به نهادی نیست هدف:افزایش اطلاعات عمومی نظامی @hoba_2     👈  تبلیغات ارزان انتقادات و پیشنهادات،ارسال اخبار،تبادل👆