لیست کانال های تاریخی و ملی

   HISTOGRAPHY

HISTOGRAPHY

59 306 subscribers

بازخوانی تاریخ به روایت اسناد و تصاویر برای تبلیغ : @MEHRDADGHAVIZAD اینستاگرام هیستوگرافی http://instagram.com/Histography_insta #LeaveChannel

   Maps(جاینگاره)

Maps(جاینگاره)

7 639 subscribers

JAYNEGAREH group This channel has been created for publishing historical and political maps. English & Persian پارسی و انگلیسی تبلیغات: @M_mohammad_H INSTAGRAM: instagram.com/jaynegareh