کانال گیزمیز 💯

کانال گیزمیز 💯

ارسال پیام در تلگرام

1 288 979 members

﷽ ارسال سوژه👈 @alogizmiz تبلیغات👈 @gizmiz_ad اینستاگرام👈 instagram.com/_u/gizmizco توییتر👈 twitter.com/gizmiztel منصور قیامت👈 @gizmiz روبیکا👈 rubika.ir/gizmiztel