🎭کافه دل باز🎭

🎭کافه دل باز🎭

ارسال پیام در تلگرام

8 309 members

🍃از همراهی شما کمال تشکر را داریم🍃

📺حتمٵ حتما حتما ببینید😍😍 اون وقت ما هنوز از توی کلاه کفتر در میاریم 😐😂 🆔 @Cafedelbaz🎭

📽تا حالا هر چی فیلم هندی قبل از این دیدین سوءتفاهم بوده😐😂 🆔 @Cafedelbaz🎭

⛪️روش پاك كردن تضميني گناهان توسط یک كشيش در قزاقستان!😦 🐎سوار مردم شدن رو به منصه ظهور رسونده😂 😂 🆔 @Cafedelbaz🎭

🚌اتوبوس ميرفت ته دره اینقدر تلفات نداشت!!😐😂 🆔 @Cafedelbaz🎭

💯شوخی وحشتناک با پیرمرد بیچاره!! 😱😂😂 🆔 @Cafedelbaz🎭